Vem kan klandra ett testamente?

Kan man klandra ett testamente när det inte är någon arvinge?

Jag är tveksam om det har gått rätt till.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vem kan klandra ett testamente?

Det är endast en arvinge som kan väcka talan om klander av ett testamente. Arvinge kan vara efterlevande make, legal arvinge enligt den legala arvsordningen (barn, föräldrar, syskon, syskonbarn, mor- och farföräldrar), eller Allmänna arvsfonden om det inte finns någon annan arvinge (14 kap. 5 § ÄB). Allmänna arvsfonden är berättigade till arvet om det inte finns någon legal arvinge och om det inte finns något testamente, alternativt att detta är ogiltigt (5 kap. 1 § ÄB).

Det är alltså endast arvingar som kan klandra testamentet vid misstanke om att det inte upprättats enligt lagens formkrav, eller om testatorn upprättat testamentet under psykisk störning (13 kap. 1 och 2 § ÄB).

Finns det något annat man kan göra?

Om du inte är arvinge men misstänker att testamentet är förfalskat är det möjligt att göra en polisanmälan. Om det är ett förfalskat testamente kan det vara frågan om en urkundsförfalskning, vilket är ett straffbart brott (14 kap. 1 § brottsbalken).

Sammanfattning

Om du inte är arvinge kan du inte klandra testamentet även om du tror att testatorn inte var behörig eller om du tror att testamentet inte upprättats enligt lagens formkrav. Om du däremot misstänker att testamentet är förfalskat kan du göra en polisanmälan eftersom detta är brottsligt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning