Vem kan fatta beslut om installation av en hiss i en bostadsrättsförening?

2021-04-14 i Föreningar
FRÅGA
Hej, vi är en nybildad BRF, Min fråga är vad som gäller vid större investeringar. Huset har 1 rå vind som ska byggas om till bostäder. Ägaren till dessa har flera lgh i fastigheten, samt att hen har släktingar som äger flera lägenheter i fastigheten. Kostnaden för hiss finns inte med i den ekonomiska planen som godkändes av ägaren till vindarna. Nu vill ägaren till vindarna att föreningen ska bekosta hiss, hiss måste installeras för att få bygga på vindarna i gårdshuset. Ärendet kommer troligen gå till föreningsstämman - vad gäller då? är det majoritet av rösterna som gäller eller är det 2/3 som gäller. Eller kan styrelsen besluta om detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör en bostadsrättsförening så är bostadsrättslagen tillämplig. Även lagen om ekonomiska föreningar är till viss del tillämplig, eftersom en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (1 kap. 1 § bostadsrättslagen).

Vem kan fatta beslutet om att installera en hiss?

Om inget annat framgår av föreningens stadgar så ska beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark fattas på en föreningsstämma (9 kap. 15 § bostadsrättslagen). Det framgår inte av lagtexten vad en sådan väsentlig förändring är, men ledning kan sökas i åtgärdens omfattning, den ekonomiska omfattningen samt i hur man i allmänhet betraktar åtgärden. Är det fråga om en om- eller tillbyggnad som inte är avsedd för ren underhållning som medför stora ekonomiska åtaganden utgör det en väsentlig förändring. Att installera en hiss anses därför vara en sådan väsentlig förändring. Det är således ingenting som ingår i den löpande förvaltningen och som styrelsen ensam kan fatta ett beslut om (jfr 7 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar).

Vilken majoritet krävs?

Vid installation av en hiss kan det krävas att en del av en lägenhet används. För att ett sådant beslut ska vara giltigt krävs det att frågan tas upp på en föreningsstämma där minst två tredjedelar av de röstberättigade röstar för byggnationen och att hyresnämnden godkänner beslutet, om inte den berörda bostadsrättshavaren går med på beslutet (9 kap. 16 § första stycket 1 p. lagen om ekonomiska föreningar). Hyresnämnden ska på begäran av föreningen godkänna ett sådant stämmobeslut om åtgärden är angelägen, om syftet med åtgärden inte kan tillgodoses på annat sätt samt att det inte är oskäligt mot bostadsrättshavaren. Är förändringen av liten betydelse för bostadsrättshavaren så får hyresnämnden dock lämna ett sådant godkännande om åtgärden inte skäligen kan tillgodoses på annat sätt. Hyresnämnden får även förena ett godkännande med villkor (9 kap. 17 § bostadsrättslagen). Ett sådant villkor kan till exempel vara att föreningen ska lämna en ersättningslägenhet till bostadsrättshavaren under tiden dennes lägenhet inte kan nyttjas.

Skulle ingen lägenhet påverkas av installationen av hissen så krävs enbart absolut majoritet, det vill säga mer än 50 % av rösterna (9 kap. 14 § bostadsrättslagen och 6 kap. 33 § lagen om ekonomiska föreningar). Detta gäller dock enbart i den utsträckning som föreningens stadgar inte anger något annat krav (6 kap. 33 § lagen om ekonomiska föreningar).

Sammanfattning

Ett beslut om installation av en hiss måste fattas på en föreningsstämma. Beslutet kräver absolut majoritet, det vill säga att fler än 50 % av de röstberättigade röstar för beslutet. Om en/ fler lägenheter behöver nyttjas eller tas i anspråk på grund av installationen så krävs det dock de berörda bostadsrättshavarna godkänner det eller att 2/3 av de röstberättigade röstar för beslutet samt att hyresnämnden godkänner beslutet.

Skulle du behöva mer hjälp så kan jag varmt rekommendera dig att ta kontakt med en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Skulle du vara intresserad av detta eller om du har några funderingar kring mitt svar är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (535)
2021-09-29 Ofullständig fråga
2021-09-27 Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?
2021-09-21 Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
2021-09-14 Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

Alla besvarade frågor (96583)