Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

2019-09-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Måste man vara svensk medborgare för att bli särskild förordnad vårdnadshavare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring särskilt förordnad vårdnadshavare finner vi i Föräldrabalken (1949:381). Där framkommer det att det är barnets rättigheter som styr vem som ska vara särskilt förordnad vårdnadshavare. (6 kap. 10 § och 6 kap. 1 § Föräldrabalken) Det handlar om att det ska vara den person som bäst kan tillgodose att barnet får trygghet, omvårdnad och en god uppfostran. ( 6 kap. 1 § Föräldrabalken) Vidare krävs det inte att den som är särskilt förordnad vårdnadshavare bor tillsammans med barnet. Det är socialnämnden som bestämmer om vem som är särskilt förordnad vårdnadshavare, men det finns inget uttryckligt lagstöd som säger att denne måste vara svensk medborgare. Slutligen beaktas alltid barnets bästa i beslut som rör barnet ( 6 kap. 2a § Föräldrabalken).

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3493)
2020-07-31 Fördelning av arv
2020-07-31 Vad händer med mina möbler hos min särbo om han avlider?
2020-07-31 Har vårdnadshavare informationsskyldighet gentemot varandra?
2020-07-29 Hur kan jag skydda min egendom vid efterarv?

Alla besvarade frågor (82592)