FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/09/2019

Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Måste man vara svensk medborgare för att bli särskild förordnad vårdnadshavare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring särskilt förordnad vårdnadshavare finner vi i Föräldrabalken (1949:381). Där framkommer det att det är barnets rättigheter som styr vem som ska vara särskilt förordnad vårdnadshavare. (6 kap. 10 § och 6 kap. 1 § Föräldrabalken) Det handlar om att det ska vara den person som bäst kan tillgodose att barnet får trygghet, omvårdnad och en god uppfostran. ( 6 kap. 1 § Föräldrabalken) Vidare krävs det inte att den som är särskilt förordnad vårdnadshavare bor tillsammans med barnet. Det är socialnämnden som bestämmer om vem som är särskilt förordnad vårdnadshavare, men det finns inget uttryckligt lagstöd som säger att denne måste vara svensk medborgare. Slutligen beaktas alltid barnets bästa i beslut som rör barnet ( 6 kap. 2a § Föräldrabalken).

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline BåghammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”