FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/04/2020

Vem kan bevittna en framtidsfullmakt?

Hej det gäller underskrift av två vittnen i en framtidsfullmakt kan det vara ett gift par som är vittnen Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga lagar

Vilka som får vara vittne till en framtidsfullmakt finner vi i lag (2017:310) om framtidsfullmakter, hädanefter kallad framtidsfullmaktslagen, samt Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB.

Vem får vara vittne?

Formkraven för en framtidsfullmakt är att denne ska vara skriftlig samt bevittnad av två vittnen som är närvarande samtidigt. Vittnena ska känna till att det är en framtidsfullmakt och ska skriva under på handlingen. Den som ges fullmakten får inte lov att vara vittne.(4 § framtidsfullmaktslagen) Övriga krav som ställs på den som bevittnar är att denne är över 15 år och inte lider av en psykisk störning som föranleder att denne inte förstår att det är en framtidsfullmakt som denne bevittnar. Vidare får inte fullmaktsgivarens make, sambo, någon som står i rakt upp- eller nedstigande släktskap eller en svåger till fullmaktsgivaren vara vittne till framtidsfullmakten. Inte heller syskon till fullmaktsgivaren är godkända vittnen. (4 § framtidsfullmaktslagen och 10 kap. 4 § ÄB)

Sammanfattning

Enligt ovan framkommer det bestämmelser om vem som får vara vittne till en framtidsfullmakt främst tar sikte på vittnets förhållande till fullmaktsgivaren. Därav är det en bedömning utifrån den enskilda personens relation till fullmaktsgivaren som är avgörande för om denne får bevittna eller ej, förutsatt att vittnet är över 15 år och inte lider av en psykisk störning som förhindrar förståelsen för bevittningen.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline BåghammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000