FrågaFAMILJERÄTTBodelning20/03/2020

Vem har rätt till vad i en bodelning?

I samband med skilsmässa 2011 tog min dåvarande hustru hand om, "lade beslag på" 12 gamla mattallrikar av märket Rörstrand, sex gamla desserttallrikar och sex mocka-koppar på fat. Detta porslin hade jag ärvt efter min mormor och jag krävde det åter, men hustrun vägrade och ansåg dessa föremål utgjorde del av hennes giftorättsgods. Jag förde med porslinet vid vårt giftermål och anser att jag ska rätten att bestämma hur det ska disponeras i samband med att jag nu skriver mitt testamente. Föremålen har betraktats som finporslin och sällan använts.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsbalken (ÄktB) reglerar äktenskap, och det är där bestämmelserna finns om äktenskapsskillnad. Vid en skilsmässa så görs en bodelning, och jag kommer att gå igenom reglerna för denna.

Vad som ska ingå i bodelningen:

ÄktB 10 kap. 1 § säger att allt giftorättsgods ska ingå i en bodelning. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som räknas som enskild egendom, vilket bland annat är egendom som make ärvt och som enligt testamente ska vara mottagarens enskilda. Om det finns ett upprättat testamente från din mormor så ska porslinet inte ens ingå i bodelningen. Om så inte var fallet så finns det andra bestämmelser som kan aktualiseras.

Vem får vad efter en bodelning?

Efter bodelningen görs en andelsberäkning, där vardera make har rätt till en lika stor giftorättsandel. Sedan görs en lottläggning där man delar upp egendomen, där en make som får behålla egendom till ett större värde blir skifteslikvid och får betala mellanskillnaden i pengar. Enligt ÄktB 11 kap. 7 § är huvudregeln att var och en av makarna har rätt till sin egendom vid lottläggningen.

Sammanfattning:

Då porslinet var ett arv från din sida av släkten borde du fått det på din lott. Dock skedde er skilsmässa för nio år sedan, och ÄktB har inga regler som behandlar jämkning av ett bodelningsavtal i efterhand. Högsta domstolen har emellertid uttalat att bestämmelserna om jämkning av avtal i avtalslagen är analogt tillämpliga på familjerättsliga avtal såsom exempelvis bodelningsavtal (se NJA 1982 s. 230). För att få bestämma hur porslinet ska disponeras i samband med att du upprättar ett testamente så måste porslinet vara din egendom, detta stadgas i ärvdabalkens 9 kap. 1 §. Om du inte kan komma överens med din exhustru om porslinet är du varmt välkommen att kontakta en av våra jurister för hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare