FrågaFAMILJERÄTTBodelning15/03/2018

Vem har rätt till hyresrätt vid sambors bodelning och hur tvingar jag sambon att flytta?

Hej.

Jag bor sambo med en man sen 3 år tillbaka. Jag står på hyreskontraktet på lägenheten där jag bott i 4 år. Alltså flyttade vi inte ihop i lägenheten tillsammans från första början. Det hör även till att han inte betalat en enda krona på någon räkning eller hyra sedan han flyttat in här. Han har ett barn sedan tidigare förhållande som bor här varannan vecka. Som jag också betalar för. Jag har stått för allt ensam. Denna man är inte snäll mot mig. Jag har levt under psykisk misshandel under lång tid nu. Jag har flera gånger försökt att lämna honom. Denna gång har jag verkligen bestämt mig och jag vill att han flyttar. Förra gången jag gjorde ett försök så kontrade han med att han har ett barn och får därför ta över kontraktet och jag får flytta.

Har han rätt? Har jag inte rätten att be honom att flytta ut? Jag har byggt upp det här hemmet helt ensam från start. Om jag har rätten på min sida, hur lång tid har han på sig att flytta då? Jag vill att det ska ske så snabbt som möjligt. Han har tagit min självkänsla ifrån mig. Och nu känns det som om att han även är på väg att ta över mitt hem.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem får lägenheten?

För frågor som reglerar sambor är sambolagen tillämplig (här) Frågor om vem som ska ta över gemensam bostad efter en separation av sambor kan lösas på två sätt. Det ena sättet är att samborna gemensamt reder ut vilka egendomar som ska tillfalla vem. Då behövs ingen formell bodelning. Skulle någon eller båda samborna begära bodelning kommer dessa frågor redas ut i bodelningen (här). Viktigt att poängtera är att begäran om bodelning måste framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphör (här).

Lagrum angående bodelning mellan sambor finns i sambolagen 8 § (här) och framåt. Observera att sambolagen inte är tvingande (förutom övertagande av bostad i vissa fall (22 §, här), och parterna kan alltså själva bestämma vad som ska gälla vid deras bodelning. Kommer parterna inte överens kan lagen vara ett stöd. Sluts ingen överenskommelse över vad som ska gälla kan en part ansöka till domstol om att bodelningsförrättare ska förordnas (här) samt här).

I bodelningen kommer samboegendomen delas upp mellan parterna. Samboegendom utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (här).

Som du nämner införskaffade du hyresrätten innan ni träffades. Bostaden är sålunda inte anskaffad för gemensam användning och vid en första anblick får det sägas att du ska få behålla bostaden. Som nämndes ovan (22 §) kan dock den sambon, som inte är "ägare" till bostaden, i vissa fall ta över den. Detta gäller dock endast i de fall synnerliga skäl kan anses föreligga. Synnerliga skäl ska tolkas restriktivt. Att en sambo är gravid med gemensamt barn kan vara tillräckligt. Det är sålunda fråga om rena undantagsfall. Att din sambo har et barn, som bor hos er varannan vecka, kan inte sägas innebära synnerliga skäl, eftersom barnet lika gärna kan bo hos den andra föräldern. Din sambo kan alltså inte ta över bostaden från dig.

Tvinga sambon att flytta

Ett samboförhållande upphör, enligt 2 §, i de fall samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider. Sista stycket i paragrafen anger också att det upphör om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 §. Eftersom samboförhållandet inte har upphört, kan du antingen väcka talan om övertagande, eller tvinga personen enligt följande:

En möjlighet är att avhysa personen. För att kunna avhysa (tvinga någon att flytta) en person från din bostad kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om något som heter särskild handräckning/avlägsnande (4 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). För att göra detta måste du fylla i en blankett (här). För att veta vart din ansökan ska skickas klickar du (här). Ansökan om särskild handräckning kostar på 300 kr.

Anledningen till att det är fråga om särskild handräckning och inte vanlig handräckning, är att personen olovligen bosatt sig i din bostad utan tillåtelse och inte är en hyresgäst hos dig. Vid en ansökan bör du ha skriftliga bevis som styrker din rätt att det är din bostad.

Du måste alltså vända dig till Kronofogden för att få personen avhyst. Denna avgift kommer den andra parten få betala. Ett råd är att du samtalar med personen och berättar att du överväger att ansöka om avhysning.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”