Vem har rätt till egendom vid äktenskapsskillnad

2020-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Min nuvarande partner skiljde sig i februari och de skrev på papper. De hade skrivit äktenskapsförord så allt de hade med sig in i förhållandet behöll de själva. Men nu har även föredetta frun sagt att det även gäller de som de köpt under tiden då min nuvarande partner har skulder hos kronofogden. Men d har tex köpt en båt, en tv och kolonistuga som min partner var med att betala på. Är det rätt att han inte får något då? Tycker detta låter lite märkligt så tänkte måste ställa frågan och då redan skilsmässan gått igenom kan man väl ta upp detta och be någon kolla på detta då det inte är så många månader sedan de skrev på skilsmässan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad händer med egendomen vid äktenskapets upplösande?

Reglerna om äktenskapsskillnad hittar vi i äktenskapsbalken, som följande kommer att benämnas som "ÄktB". När ett äktenskap upplöses ska det ske en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelning är en fördelning mellan makars egendom och i bodelningen är det makarnas giftorättsgods som ska ingå (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap 1§ ÄktB). Dvs. allt förutom den egendom som de har gjort enskild genom antingen äktenskapsförord eller om någon av dem exempelvis fått en gåva med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda. I din nuvarande partens fall finns det ett äktenskapsförord som säger att allt det hade med sig in i förhållandet ska utgöra enskild egendom, detta betyder att allting som de köpt under tiden de varit gifta ska utgöra giftorättsgods. Din nuvarande partner har alltså rätt till hälften av det som de köpt under tiden de varit gifta.

Vad gäller om någon av makarna har skulder?

Själva bodelningen går sedan till på så sätt att man först beräknar makarnas andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Efter att man beräknat båda makarnas andel gör man avdrag för eventuella skulder från respektive makes giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Varje make står enligt huvudregeln alltså för sina egna skulder (1 kap 3§ ÄktB). Det som sedan blir över från respektive make räknas ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Efter detta ska en lottläggning ske, dvs. man avgör vem som får vad och egendomen fördelas mellan makarna (11 kap. 7 § ÄktB). Eftersom din nuvarande partner och hans exfru inte verkar vara överens om hur egendomen ska fördelas kan de anlita en bodelningsförättare hos tingsrätten som hjälper dem att fördela egendomen. Det finns vidare ingen tidsgräns i lagen för hur långt efter er skilsmässa de kan kräva att en bodelning ska ske.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?