Vem har rätt till egendom som står kvar hos tidigare sambo?

2020-05-06 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag har sedan 1 år flyttat ut från min dåvarande sambo. Jag lät en del av mitt bohag stå kvar hos henne.Nu när jag vill ha tillbaka mina saker får jag dom inte. Finns det någon tidsram som säger att jag inte har rättigheter till mina saker och kan jag då göra en vanlig handräckning via kronofogden
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Hur jag tolkar din fråga

Jag utgår i mitt svar från att du och din dåvarande sambo inte har genomfört en bodelning efter att ni flyttade isär. Jag utgår även från att ni inte hade skrivit något samboavtal.

Relevanta bestämmelser

Samboförhållanden, och upphörande av samboförhållanden, regleras i sambolagen. Av 8 § sambolagen framgår att när ett samboförhållande upphör ska bodelning genomföras efter begäran från någon av samborna. Bodelning innebär att samboegendomen delas lika mellan samborna. Men vilken egendom är samboegendom? Det framgår av 3 § sambolagen att sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning utgör samboegendom. Det är alltså bostad och alla lösa saker som du och din dåvarande sambo som utgör er samboegendom. Om man har undantagit egendom från bodelning i ett samboavtal så undantas denna egendom naturligtvis från samboegendomen och en eventuell bodelning. Det finns även viss annan egendom som undantas från att klassas som samboegendom, bland annat egendom som man erhållit egendom gåva, arv och testamente om det framhållits att egendom skulle vara mottagarens enskilda egendom (se 4 § sambolagen).

Hur länge kan man vänta med att begära bodelning?

Enligt 8 § sambolagen framgår att en sambo som vill att en bodelning ska genomföras måste begära det. Det krävs dock att denna begäran framställs till den andra sambon inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Av det som framgår av din fråga verkar det som det gått ett år sedan dess att ditt samboförhållande upphörde, och om du inte inom det året begärt bodelning så har du försuttit den möjligheten.

Sammanfattande svar

Om det är så att den egendom som du vill ha tillbaka INTE är bohag som har förvärvats för gemensam användning, så är det inte egendom som ska ingå i en eventuell bodelning och den egendomen har du rätt till eftersom du äger den. Om din dåvarande sambo inte vill lämna tillbaka denna egendomen så kan du kontakta Kronofogden och få hjälp att få tillbaka denna egendomen genom så kallad särskild handräckning (här kan du läsa mer om särskild handräckning på kronofogdens hemsida). Tänk på att det krävs något typ av skriftligt bevis på att du äger den egendomen som du vill ha hjälp med att få tillbaka.

Om det är så att den egendomen du vill ha tillbaka är bohag som har förvärvats för gemensam användning så utgör det samboegendom, och den delas upp genom bodelning. Men, om det har gått ett år från det att samboförhållandet upphörde så kan du inte ansöka om bodelning och få hjälp av tingsrätten (som utser en så kallad bodelningsförrättare) med att genomföra bodelningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2756)
2021-03-08 Vad händer med bostaden vid äktenskapsskillnad om ena maken ägde den redan innan äktenskapet ingicks?
2021-03-06 Hur kommer vi överens om bodelningen och kan min f.d. tvinga mig att sälja huset?
2021-03-03 Vad ingår i bodelning
2021-03-03 Ingår aktiebolag i en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (89990)