Vem har rätt till den gemensamma bostaden?

2016-09-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, Jag ligger i skilsmässa och vi har 2 barn på 8 & 10 år. Mannen ville skiljas och sa direkt att han skulle bo kvar i det gemensamma huset, där vi bott i 4a år. Jag var tvungen att flytta ut direkt för att han var så enormt elak och hotfull. Mannen har under vårt liv tillsammans fokuserat på sin karriär och har en lön på 30 000-40 000 kr netto varje månad. Jag är långtidssjukskriven sedan flera år men har trots det varit den enda av oss som skött hem och barn och han har alltid vägrat att vara hemma när barnen varit sjuka för han har ansett att jobbet varit viktigare. Jag har sjukersättning på 7500 kr/månad. Just nu bor jag hos mina föräldrar i en ort som ligger 20 minuters bilväg från där vi bodde. Jag är uppvuxen på denna ort där föräldrarna bor och här har jag och barnen, och även mannen spenderat mycket tid. Eftersom hela min familj släkt och många vänner bor här. Mannens familj bor på olika håll med minst 80 mils avstånd från oss. Mannen är inte så social så där vi bott tillsammans har vi inga gemensamma vänner, jag har några och han har en manlig vän som ändå bor en mil bort. Vi umgicks inte med några grannar. Barnen ska gå kvar i skolan som ligger i närheten av där mannen nu bor kvar. Barnen umgås med sina klasskompisar och det är inget hinder för dem att umgås lika mycket med sina skolkompisar när de bor hos mig nu. Mannen är aggressiv gentemot mig både nu och sedan flera år tillbaka, vägrar bokföring hos mig. Skatteverket nekar. Vad ska jag göra!? Bostadsbidrag?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att ni inte har något äktenskapsförord är huvudregeln att allt giftorättsgods ska delas lika mellan er vid bodelning enligt 9 kap 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB), 10 kap 1§ ÄktB och 11 kap 3§ ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom enligt 7 kap 1§ ÄktB. Vad som är enskild egendom uppräknas i 7 kap 2§ ÄktB och är bland annat egendom som en make fått i arv och som enligt testamente ska vara makens enskilda. Bodelning ska enligt 9 kap 2§ ÄktB göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Att han har tjänat mer än dig under ert äktenskap spelar alltså ingen roll, du har rätt till hälften av egendomen förutsatt att det inte är oskäligt att du erhåller hälften enligt 12 kap 1§ ÄktB. Enligt denna paragraf kan giftorättsgodset fördelas annorlunda om det är oskäligt med en hälftendelning med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt. Denna bestämmelse är dock troligtvis inte tillämplig i ert fall.

Angående er gemensamma bostad har den make som bäst behöver bostaden rätt att erhålla denna mot avräkning på sin lott enligt 11 kap 8§ ÄktB. Vid denna behovsprövning tas bland annat hänsyn till om någon av makarna får ensam vårdnad över gemensamma barn, makes möjlighet att skaffa annan bostad mm. Han har alltså inte rätt att bestämma att han ska bo kvar i huset, är ni inte överens får ni vända er till domstol som får göra en behovsprövning och avgöra frågan.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (998)
2021-01-14 Underhåll till make efter äktenskapsskillnad, mm.
2021-01-14 Räknas royalty in i värderingen av tillgångar vid bodelning?
2021-01-06 Hur kan skilsmässa gå igenom utan föregående betänketid?
2020-12-27 Kan tingsrätten avslå en ansökan om skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88095)