Vem har rätt till bostaden vid separation mellan sambos?

2020-02-20 i Bodelning
FRÅGA
Sambos som flyttar isär, vad gäller?Vi hyr ett hus gemensamt, hon står dock på kontraktet. Vi båda vill bo kvar. Båda har barn från tidigare förhållanden som bor hos oss. Jag själv har nyligen varit uppe i rätten för att få fastlagt att min ena son ska bo hos mig varannan vecka. Om jag måste flytta så innebär det att jag inte kommer kunna ha honom som planerat Jag har skulder hos kronofogden och får inget kontrakt men hon står som sagt på kontraktet. Vad gäller?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förhållandet mellan två sambos regleras i sambolagen (SamboL), och det är de relevanta bestämmelserna för din fråga finns.

Sambors egendom:

I ett samboskap så gäller SamboL automatiskt, om ni inte skrivit ett avtal att den inte ska gälla för er. Enligt SamboL 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen införskaffats för gemensam användning.

När endast ena sambon står på hyreskontraktet:

När det gäller en hyresbostad som endast ena sambon står på så har båda lika stor rätt till hyreskontraktet om följande är uppfyllt:

- Ni har flyttat in gemensamt i bostaden

- Ni folkbokfört er tillsammans på adressen samt

- Ni varaktigt har bott i bostaden ihop

Vid separation mellan sambos:

Vid separation ska all samboegendom fördelas lika mellan samborna om någon av parterna begär detta, SamboL 8 §. För att bodelning ska kunna göras efter ett samboförhållande så måste den av er som vill göra en bodelning meddela den andre det senast inom ett år från det att förhållandet upphört. Därefter finns det inget rätt till bodelning. Om det fastställs att hyresbostaden är samboegendom blir frågan vem som har störst behov av bostaden. Detta avgörs efter en helhetsbedömning enligt SamboL 16 §. Faktorer som spelar in för bedömningen är:

- Barn som huvudsakligen kommer att bo hos er

- Er ålder och hälsa

- Hur bostaden ligger i förhållande till er arbetsplats/barnens skola

- Er ekonomiska situation

- Vilka möjligheter ni har till att hitta nytt boende

Sammanfattning:

Vid upphörandet av ett samboskap så fördelas samboegendomen lika mellan parterna. Vid beslutet om vem som får överta bostaden så görs en helhetsbedömning om vem av samborna som har störst behov av den. Om ni inte kommer överens hur ni ska dela upp egendomen kan ni ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare. Här finns information hur ni ansöker om en bodelningsförrättare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2630)
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?

Alla besvarade frågor (84259)