Vem har rätt till bostad och vårdnad om barn vid äktenskapsskillnad?

Jag vill skilja mig från min man med omedelbar vekan, vi har varit gifta i 19 år och har en dotter på 10 år. vi bor alla tillsammans i en hyresrätt som min man köpt svart innan vi träffades. Han har blivit av med sitt arbete och har alkoholproblem.

Kan jag ha rätt till att ta över hyresrätten och ha hand om vår dotter?

Spelar det någon roll vad våran dotter tycker?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om när äktenskapsskillnad kan ske regleras i 5 kap äktenskapsbalken. Enligt 5 kap 1 § äktenskapsbalken gäller att äktenskapsskillnad kan ske endast efter betänketid på 6 månader om man har barn under 16 år, oavsett om makarna är ense eller inte om att skiljas. Du kommer alltså inte kunna skiljas från din man med omedelbar verkan, utan det är ett krav på betänketid när ni har en dotter på 10 år.

Du undrar sedan över vem som har rätt att ta över bostad och vårdnaden av dottern. Bostaden ska då gå till den make som bäst behöver den enligt 11 kap 8 § äktenskapsbalken. Det ska då ske mot avräkning på makens lott eller utan avräkning om värdet är ringa. Vid bodelningen kommer all er egendom att fördelas lika mellan er, så att ni får varsin lott. Om ditt övertagande av bostaden innebär att din lott blir större, kommer det alltså krävas att det räknas av på din lott så att ni två som makar får lika stora lotter ur bodelningen.

Vem som bäst behöver bostaden avgörs av en helhetsbedömning, vilket framgår av rättspraxis. Av störst vikt är dock vem av makarna som har vårdnaden om eventuella barn. Får du ensam vårdnad över er dotter, lär alltså resultatet bli att du får ta över bostaden enligt 11 kap 8 § äktenskapsbalken. Idag är dock det vanligaste att man anser det vara barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad. Enligt 6 kap 2a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för beslut om vårdnad och boende. Bedömningen av vad som är barnets bästa ska då innebära att man tar hänsyn till risken för att barnet utsätts för övergrepp eller annars far illa och barnets behov av nära kontakt med båda föräldrarna.

Enligt 6 kap 7 § föräldrabalken ska vårdnaden ändras om en förälder under vårdnaden sysslar med missbruk eller annars brister i vårdnaden. Detta kan enligt mig tala för att ett alkoholproblem kan göra det lämpligt att er dotter bor hos dig eller att du får ensam vårdnad. Men som sagt, det är en svår bedömning och gemensam vårdnad anses ofta vara barnets bästa.

Sammanfattningsvis kommer du kunna få ta över bostaden om du anses vara den som bäst behöver bostaden. Dina chanser att ta över bostaden kommer då öka om du får ensam vårdnad om er dotter eller om er dotter har sitt boende hos dig. Bedömningen som domstolen kommer göra vid vårdnadstvisten är en helhetsbedömning och det är därför svårt för mig att svara på hur deras bedömning kommer bli.

Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000