FrågaFAMILJERÄTTBodelning24/05/2019

Vem har rätt att få bostaden efter en skilsmässa?

Vi ska separera och äger ett hus tillsammans, jag har två barn sedan tidigare förhållande som är 7 och 5 år, sen en gemensam dotter på 1 år, vi har båda fått godkänt från banken ta över lånen men vem har rätt att ta över bostaden ? Och kan jag kräva att han flyttar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättslig bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods om det inte är särskilt föreskrivet att egendomen ska vara enskild (7 kap 1 § ÄktB). Varje make har rätt att i första hand få sin egendom på sin lott (11 kap 7 § ÄktB). Jag utgår från att ert hus är giftorättsgods.

Gällande bostad är det den make som bäst behöver bostaden som har rätt att få den. En förutsättning för att en make ska få överta en bostad som tillhör den andra maken, är att ett sådant övertagande anses vara rimligt (11 kap 8 § ÄktB).

Vid bedömningen av vilken make som bäst behöver bostaden kommer hänsyn tas till bland annat om den make som blir av med bostaden har möjlighet att hyra eller skaffa en ny bostad. Särskild hänsyn ska tas till om det finns barn i äktenskapet och den ena maken ensam får vårdnaden om barnen. Den maken anses oftast ha störst behov av bostaden. Vid bedömningen av om övertagandet är rimligt ska ekonomiska hänsyn tas till den make som "blir av" med bostaden.

I ditt fall

Den som får ensam vårdnad om ert gemensamma barn eller den som blir boförälder har som utgångspunkt störst behov av bostaden och bör få behålla den enligt 11 kap 8 § ÄktB. För att kunna överta bostaden krävs att den övertagande maken har ekonomiska förutsättningar till det.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”