Vem har rätt att få bostaden efter en skilsmässa?

2019-05-24 i Bodelning
FRÅGA
Vi ska separera och äger ett hus tillsammans, jag har två barn sedan tidigare förhållande som är 7 och 5 år, sen en gemensam dotter på 1 år, vi har båda fått godkänt från banken ta över lånen men vem har rätt att ta över bostaden ? Och kan jag kräva att han flyttar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättslig bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods om det inte är särskilt föreskrivet att egendomen ska vara enskild (7 kap 1 § ÄktB). Varje make har rätt att i första hand få sin egendom på sin lott (11 kap 7 § ÄktB). Jag utgår från att ert hus är giftorättsgods.

Gällande bostad är det den make som bäst behöver bostaden som har rätt att få den. En förutsättning för att en make ska få överta en bostad som tillhör den andra maken, är att ett sådant övertagande anses vara rimligt (11 kap 8 § ÄktB).

Vid bedömningen av vilken make som bäst behöver bostaden kommer hänsyn tas till bland annat om den make som blir av med bostaden har möjlighet att hyra eller skaffa en ny bostad. Särskild hänsyn ska tas till om det finns barn i äktenskapet och den ena maken ensam får vårdnaden om barnen. Den maken anses oftast ha störst behov av bostaden. Vid bedömningen av om övertagandet är rimligt ska ekonomiska hänsyn tas till den make som "blir av" med bostaden.

I ditt fall

Den som får ensam vårdnad om ert gemensamma barn eller den som blir boförälder har som utgångspunkt störst behov av bostaden och bör få behålla den enligt 11 kap 8 § ÄktB. För att kunna överta bostaden krävs att den övertagande maken har ekonomiska förutsättningar till det.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll