FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/03/2018

Vem har rätt att delta på utvecklingssamtal?

Hej!

Min dotter går i gymnasiet och är 16 år gammal.

Är utvecklingssamtal i skolan och hon vill ej att min man, ej bio pappa, ska medverka på samtalet.

Jag som har enskild vårdnad vill att han ska deltaga då vi bor ihop och varit pappan till dottern sedan 7 års ålder.

Idag fick jag ett sms från hennes lärare att för kännedom får endast vårdnadshavare deltaga på utv. samtalet.

Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är så som läraren säger att endast vårdnadshavare har rätt att vara med på utvecklingssamtal. Eftersom din man är styvpappa är han inte vårdnadshavare för din dotter. Det betyder att du som ensam vårdnadshavare är den som får delta på utvecklingssamtalet. (3 kap. 4 § skollagen)

Det är även mycket sekretess runt uppgifter som rör barn i skolan. Som vårdnadshavare har man rätt av att ta del av mycket av informationen som rör ens barn, men din man har inte samma rätt och det är därför han inte har rätt att delta på utvecklingssamtalet då det kan röra känsliga uppgifter. (15 kap. 20 § skollagen, 12 kap. 3-4 § och 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen)

Det kan även nämnas att ju äldre barnet är desto mer ska föräldrar och vårdnadshavare ta hänsyn till barnets vilja. Alla beslut rörande barnet ska det tas utifrån barnets bästa. (6 kap. 2-2 a § föräldrabalken)

Vänligen

Greta ApelmanRådgivare