Vem har hand om dödsbos förvaltning?

2020-10-17 i Testamente
FRÅGA
Hej, jag har en fråga ang dödsbo;En person har tagit sitt liv, personen var ogift och barnlös, personens närmaste släktingar är en mor (änka) samt 2 bröder. Personen har lämnat efter sig ett testamente där personen önskar att all kvarlåtenskap skall gå till en god vän, samtliga blandade anser att testamentet är helt i sin ordning.Min fråga: vem är i detta fall ägare / delägare i Dödsboet och bör vara den som tar hand om det praktiska?Tack!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt lag är det efterlevande make och sambo, arvingar och universella testamentstagare som blir dödsbodelägare (18 kap. 1 § Ärvdabalken). Universell testamentstagare är den som enligt testamente ärver andel i eller hela den avlidnes kvarlåtenskap. Även då testamentstagaren i det fall du beskriver egentligen är den enda dödsbodelägaren ses släktingar som förlorar sin legala arvsrätt till följd av testamentet så som dödsbodelägare till dess testamentet vunnit laga kraft (18 kap. 1 § 4 stycket Ärvdabalken). I scenariot du beskriver godkänner alla legala arvingar testamentet vilket är ett av sätten som ett testamente kan vinna laga kraft. Testamentstagaren är därför ensam dödsbodelägare och ansvarar för dödsboets förvaltning.

Hoppas att du fick svar på din fråga annars är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?