Vem har bäst rätt till den gemensamma bostaden vid bodelning?

2017-12-17 i Bodelning
FRÅGA
Hej lawline! Det är så att jag och min man har varit gifta i många år, men nu har beslutat sig för att gå skilda vägar. Vi har två barn som är vuxna och de är överens om att skilsmässa är den enda vägen. Vi har gjort en sammanställning över ägodelarna som vi har här nere:Jag äger lägenheten vi bor i, den köpte jag av mina föräldrar när jag och min man precis hade träffats. Lägenheten är värd 2 000 000 kr. Dessutom äger jag en bil värd 50 000 kr och så har jag ett bankkonto med 150 000 kr. Förutom det har jag en del personliga saker, t ex kläder men de räknas inte med.Min man äger en båt värd 500 000 kr, en bil värd 250 000 kr och har dessutom tillgångar i aktier och fonder för 400 000 kr. Hur ska jag och min man dela på boet när vi skiljer oss? Det finns bara giftorättsgods.Vem har rätt till lägenheten?Tack så mycket.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning kan du hitta i 9-13 kapitlet äktenskapsbalken [ÄktB]. När en räknar ut själva andelarna i en bodelning är utgångspunkten 11 kap. ÄktB. För att kunna besvara din fråga på bästa sätt kommer jag först förklara hur fördelningen av era andelar blir vid er bodelning. Därefter kommer jag förklara vem som har bäst rätt till lägenheten och också vad du kan göra för att se till att du har bäst rätt till lägenheten.

För att förenkla uträkningen vid bodelningen kommer jag skriva en apostrof [´] istället för de sista tre nollorna. Ex: 50 000 kr kommer förenklas till 50´ kr.

Hur ni ska förrätta er bodelning

Som huvudregel gäller att all egendom som är giftorättsgods ska ingå i bodelningen. Eftersom du nämnt att allt som uppräknats i din fråga är giftorättsgods, utgår jag ifrån att allting ska vara med i bodelningen [10 kap. 1 § ÄktB].

Steg 1: Först måste du och din make räkna ut era andelar i boet [11 kap 1 § ÄktB]. Detta gör ni genom att du lägger ihop allting du äger som giftorättsgods på din sida, samt eventuella skulder. Precis som du säger är det tillåtet att räkna bort personliga tillhörigheter från bodelningen som exempelvis kläder [10 kap 2 § ÄktB].

I ditt fall skulle det i sådana fall bli lägenheten + bilen [50´] + bankkontot [150´] = 2200´kr.

Din make måste på samma sätt lägga ihop allt sitt giftorättsgods, samt eventuella skulder. Detta blir i sådana fall: Båt [500´]+bil [250´]+aktier [400´] =1150´kr.

Eftersom du inte nämner några skulder utgår jag ifrån att några sådana inte finns. Om någon av er hade haft skulder så skulle de ju räknats med när ni lägger ihop allt ert giftorättsgods som jag visat här ovan. Om någon av er hade haft så pass mycket skulder i er enskilda egendom att en hamnar på minus, är det tillåtet för denna personen att ta ifrån giftorättsgodset för att få sin enskilda egendom på plus igen [11 kap. 2 § ÄktB]. Exempelvis:

Om din make har giftorättsgods på 1150´kr, men enskild egendom med så pass många skulder att den enskilda egendomen kanske blir -10´, så får i sådana fall din make "ta" 10´från giftorättsgodset för att få sin enskilda egendom på plus. Detta skulle ha resulterat i att din make hade haft 1140´ i giftorättsgods som ingått i er bodelning.

Steg 2: Nu när ni har räknat ut vad ni har i giftorättsgods [2200´ kr, respektive 1150´ kr] är det dags att lägga ihop summan av era giftorättsgods, för att sedan dela dessa lika mellan er [11 kap. 3 § ÄktB]. Detta innebär att ni vardera kommer få 2200´kr+ 1150´kr =3350´/2 = 1675´kr var.

Vem har bäst rätt till lägenheten?

När all egendom är giftorättsgods som det är i detta fallet, brukar en oftast göra en bedömning om vem som är i störst behov av den gemensamma bostaden [11 kap. 8 § ÄktB]. Många gånger brukar en utgå ifrån vem som behöver bostaden för att ta hand om barnen. I ert fall förstår jag det som att era barn är vuxna och kanske t.o.m myndiga. I sådana fall finns en regel som säger att din make har rätt att få din lägenhet om det med hänsyn till omständigheterna kan ses som skäligt.

Det är alltid svårt att bedöma vad som anses som "skäligt" i en viss situation, men en kan argumentera för att du har lagt in mest i er bodelning rent värdemässigt och att det dessutom är du som köpt lägenheten från början.

Alternativ som gör att du kan få bäst rätt till lägenheten

Om du vill ha lägenheten finns det en möjlighet för er att upprätta ett äktenskapsförord där ni kan bestämma att lägenheten ska vara din enskilda egendom. Det är möjligt att upprätta ett äktenskapsförord även under äktenskapet och behöver alltså inte göras direkt när man ingår äktenskap [7 kap 3 § ÄktB]. På så sätt kommer du kunna behålla lägenheten om du vill eftersom det bara är giftorättsgods som ingår i en bodelning och inte enskild egendom [10 kap 1 § ÄktB]. Det krävs dock att din make skriftligt godkänner detta och att ni skickar in äktenskapsförordet till Skatteverket för registrering.

Om din make inte skulle gå med på att upprätta ett äktenskapsförord finns det en möjlighet för dig att ge din make pengar som motsvarar vad lägenheten är värd, istället för att ge själva lägenheten [11 kap. 9 § ÄktB].

Som en sista utväg finns det också möjlighet att jämka bodelningen om det skulle vara så att det är väldigt stora ekonomiska skillnader mellan makarna eller om makarna inte varit gifta lång tid och det skulle ses som orimligt att dela lika. I ditt fall har ni varit gifta väldigt länge vilket skulle innebära att det inte ses som oskäligt i sig att ni ska dela lika på ert giftorättsgods. Om det hade varit så att du fått lägenheten testamenterad till dig av dina föräldrar hade du som sagt kunnat låta den vara som enskild egendom och inte ens behövt ha den med i bodelningen.

Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den informationen jag fått av dig och utefter den informationen jag presenterat för dig, så kan du ha bättre rätt till lägenheten om du kan visa att du har bäst behov av den eller att det skulle vara orimligt att din make skulle få den med hänsyn till omständigheter som att hen är skuldsatt eller liknande. En annan utväg är också att upprätta ett äktenskapsförord mellan dig och din make där ni anger att lägenheten ska ses som din enskilda egendom så att du ej behöver ha med den i bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig igen om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97413)