Vem har bäst arvsrätt – make eller biologiska barn?

2019-08-25 i Särkullbarn
FRÅGA
Min pappa har just gått bort tragiskt i en olycka och de pengar samt försäkring som fanns har bara hans fru fått tagit emot. Jag och min bror går helt arvslösa.Hur kan det vara så? Är giftermål högre än biologiska barn? Finns det något vi kan göra? Tacksam för hjälp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur ser den rättsliga situationen ut?

Gällande arv och vad som sker när en närstående går bort är det Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB, som aktualiseras. Av din fråga framkommer det att det är din biologiska far som gått bort, varav du anses vara bröstarvinge (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom din far var gift vid sitt bortfall har den efterlevande makan arvsrätt. Denna arvsrätt är dock begränsad till att biologiska barn till den avlidne, som inte är biologiska barn till den efterlevande maken/makan, har rätt att direkt få ut sin arvslott ur kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § ÄB). Du och din bror har alltså rätt att få ut er arvslott från kvarlåtenskapen. Dock finns det två undantag att ha i åtanke. Det första är att du och din bror kan var för sig bestämma att vänta med att ta ut er arsvlott. Detta innebär att ni då får efterarvsrätt i dödsboet till den efterlevande makan som motsvarar en procentsats till vad ni avstod vid er fars bortfall (3 kap. 9 § ÄB). Det andra undantaget är att den efterlevande maken/makan alltid har rätt att få ut tillräckligt ur kvarlåtenskapen att det, tillsammans med vad den efterlevande erhöll vid bodelningen, motsvarar 4 prisbasbelopp (3 kap. 1 § ÄB). För tillfället är prisbasbeloppet 46 500 SEK vilket skulle innebära att den efterlevande makan har rätt att erhålla 186 000 SEK ur bodelning och kvarlåtenskap.

Sammanfattning

För att svara på din fråga så har lagstiftaren gett ett gott skydd för efterlevande makar, men samtidigt har efterlevande barn också de ett skydd – vilket är visat tidigare i frågan. Det du och din bror nu kan göra är att ta kontakt med boupptecknaren för att klargöra er ståndpunkt.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå AA2 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-27 13:37
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (957)
2019-09-21 Arvsrätt när alla barnen inte är gemensamma
2019-09-16 Hur ärver särkullbarn?
2019-09-15 Vem ärver min mors man?
2019-09-08 Har mitt barn sedan det tidigare förhållandet rätt att ärva någon del även fast jag ej står som ägare på huset? Och vad gäller vid andra tillgångar om jag tex har en stor summa pengar på banken?

Alla besvarade frågor (72981)