Vem har ansvar för barnen vid skolutflykt?

2019-06-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vad gäller vid utebad (får elever bada/simma) när man har en utedag i grundskolan? Vem är ansvarig om något händer?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap. 2 § 2 st. föräldrabalken (FB) har vårdnadshavaren till barnet ansvar för barnet. Denne ska se till att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnadshavaren ska även se till att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas, för att på så sätt se till att barnet orsakar skada för någon annan.

Detta så kallade tillsynsansvar går dock över på skolan under den tid som barnet vistas där. Detta ansvar innebär ett ansvar för att barnet får den tillsyn som det behöver, att det inte kommer till skada eller orsakar skada för någon annan. Tillsynsansvaret kan dock vara olika beroende på barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Av detta följer att ansvaret ökar ju yngre barnet är.

Enligt skolverkets hemsida sträcker sig skolans tillsynsansvar från dagens första lektion till dagens sista lektion, men kan även omfatta en viss tid före den första lektionen.

I detta fall är frågan huruvida aktiviteten har anordnats av skolan eller t.ex. privat av eleverna själva. Om det är skolan som har som har arrangerat aktiviteten så är det troligt att tillsynsansvaret ligger på ansvariga lärare, men som sagt är det även andra faktorer som väger in (barnets ålder och liknande).

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3374)
2019-09-22 Får socialtjänsten samtala med mitt barn utan att jag finns med i rummet?
2019-09-03 Vad händer med min enskilda egendom vid skilsmässa och dödsfall?
2019-08-28 Särbos rätt till änkepension
2019-08-27 Går det att skriva avtal om ensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (72978)