FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBröstarvinge29/03/2018

Vem förvaltar omyndigs arv?

Min son avled för 2 år sedan. Nu undrar jag vad som händer när någon av oss föräldrar eller om båda går bort. Sonhustrun ärver vår son eftersom de gifte sig några månader innan han gick bort. De har en son tillsammans. Ärver hustrun eller sonen? Blir det vårt barnbarn som ärver efter oss? Så länge en av oss är vid liv så ärver väl vi varandra rakt av?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att du och din make är gifta, att den avlidna sonen är er gemensamma son och att ni inte testamenterat er egendom.

Om ni avlider skulle i första hand er son (som i lagen benämns bröstarvinge) ärva er kvarlåtenskap enl. 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Då er son är avliden går arvet vidare till hans bröstarvingar, det vill säga ert barnbarn. Er sons fru ärver således inte.

Men om ert barnbarn är under 18 år och således omyndig har han inte rätt att råda över sin egendom eller åta sig förpliktelser i vidare mån än vad som följer av exempelvis ett testamente (9 kap. 1 § föräldrabalken). Detta innebär att er sons fru kan komma att förvalta ert barnbarns arv. Hon har inte rätt att spendera pengarna men hon kan i stort sett välja på vilket sätt de ska investeras eller hanteras. Skulle ert arv överstiga åtta gånger det gällande prisbasbeloppet (45 500 kr för 2018) utövar överförmyndarnämnden en kontroll över hur hon förvaltar pengarna (13 kap 2 § föräldrabalken).

Skulle endast en av er avlida tillfaller arvet den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). När den efterlevande maken avlider går dennes arv vidare enligt ovan nämnda ordning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Oskar JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?