Vem får vårdnaden och kan överta den gemensamma bostaden efter en äktenskapsskillnad?

2019-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag och min fru är nygifta och bor i en hyresrätt i Stocholm med vårat enda barn. Jag köpte dessvärre lägenheten svart innan vi träffades.Min fru anser att jag fått problem med alkoholen och jag fick också sparken från mitt jobb för ett tag sedan. Min fru vill skilja sig och hon tycker att hon bör få vårdnad för vårat barn, och anser därför också att hon ska få bo i lägenheten jag köpte och att jag ska flytta.Har hon rätt? Finns det något jag kan göra, vad isåfall?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör huvudsakligen vårdnad och bodelning, frågorna regleras i föräldrabalken (hädanefter FB) och äktenskapsbalken (hädanefter ÄktB). Din fråga berör en del olika aspekter och jag kommer därför allmänt gå igenom vart och en av dina frågor för sig, för att sedan applicera regleringen på ditt fall.

Vårdnaden

Som utgångspunkt står barnet efter en äktenskapsskillnad fortsättningsvis under båda föräldrarnas vårdnad, se 6 kap. 3 § FB. Huvudregeln är således att båda föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om barnet så länge det inte är oförenligt med barnets bästa, se 6 kap. 2 a FB. Missbrukar en av föräldrarna till exempel alkohol kan det vara en orsak till att det inte anses förenligt med barnets bästa att den föräldern är vårdnadshavare. Det anses vara förenligt med barnets bästa att ha en god kontakt med båda sina föräldrar. Därför har den föräldern som inte är vårdnadshavare och som barnet inte bor tillsammans med rätt till umgänge med barnet, se 6 kap. 15 § FB. Umgänget kan se ut på olika sätt beroende på hur man bedömer situationen i det enskilda fallet.

Lägenheten

Vid en skilsmässa ska den make som bäst behöver den gemensamma bostaden få bo kvar, se 11 kap. 8 § ÄktB. Detta betyder att din fru vid en eventuell skilsmässa kan få överta kontraktet om hon anses vara i störst behov av bostaden. Blir det så att din fru efter en skilsmässa blir boendeförälder pekar det på att hon och er dotter ska få bo kvar i lägenheten och ta över hyreskontraktet.

I det här fallet har du köpt lägenheten svart, därför har du som huvudregel inte rätt att behålla hyreskontraktet. Finns det bevis för att en transaktion har skett vid övergången av kontraktet har du dock rätt att få tillbaka pengarna du har betalat. Har man köpt ett svartkontrakt från och med oktober 2019 blir gärningen straffbar med fängelse i upp till två år, se 12 kap. 65 § jordabalken. Om brottet är ringa döms man till böter eller fängelse i högst sex månader.

Situationen i ditt fall

Det finns en risk att du vid ett eventuellt konstaterat alkoholmissbruk inte får fortsätta vara vårdnadshavare efter en skilsmässa om rätten anser att det inte är förenligt med barnets bästa. Blir det så att din fru vid en eventuell skilsmässa blir boendeförälder till er dotter är det sannolikt att hon får ta över hyreskontraktet för att kunna bo kvar med dottern. Problemet i det här fallet är att ditt hyreskontrakt vid ett uppdagande av att det har skett ett så kallat svartköp går förlorat. Beroende på när du köpte hyreskontraktet är det möjligt att köpet ses som brottsligt och du kan därför bli straffad.

Ditt ärende är inte helt okomplicerat, om du vill komma i kontakt med en av våra jurister för att hjälpa dig vidare är du välkommen att kontakta oss antingen via hemsidan https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (956)
2020-09-24 Underhållsskyldighet mellan makar vid skilsmässa
2020-09-23 Vad som händer skulder efter skilsmässa
2020-09-23 Äktenskapsskillnad och bodelning
2020-09-22 Hur ansöker jag om skilsmässa?

Alla besvarade frågor (84343)