FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/01/2015

Vem får vårdnaden av barn?

Jag har ensam vårdnad om mitt barn. Vem får vårdnaden om jag skulle avlida innan barnet blir myndigt? Kan jag själv avse en person eller personer som får vårdnaden ifall att något skulle hända mig? Jag vill inte att barnets far får vårdnaden då han inte har någon kontakt med barnet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB). Om vårdnaden av ett barn endast står under en förälder och denne avlider faller vanligtvis vårdnaden på den andra föräldern (på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden), enligt 6:9 2 st. FB. Om det är lämpligare att anförtro vårdnaden åt någon annan än föräldern utses en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

"Om vårdnadshavare skall förordnas särskilt, utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran" - 6:10a FB.

Barnets bästa är alltid utgångspunkten vid beslut som gäller barn och i det enskilda fallet tar man hänsyn till barnets ålder och utveckling och personlig anknytning till den tilltänkta vårdnadshavaren. Att pappan till barnet inte har någon kontakt med barnet kan påverka helhetsbedömningen.

Enligt 6:10a FB kan du, som vårdnadshavare, önska att en viss person tar över vårdnaden av ditt barn om du avlider. För att en förälders önskemål om vårdnadshavare ska ha betydelse krävs det oftast att föräldern var vårdnadshavare innan dödsfallet, enligt förarbetena.

Se 6:9 och 6:10a föräldrabalken, https://lagen.nu/1949:381#K6P9 och https://lagen.nu/1949:381#K6P10a

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsingar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?