Vem får överta makars gemensamma bostad?

Vem får överta lägenheten vid skilsmässa ? Då barnen a och b är under 10 år men makans inkomster är högre än makens. Tack.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 11 kap. 8 § äktenskapsbalken (ÄB) är det den make som bäst behöver den gemensamma bostaden som har rätt att bo kvar. Detta sker kombinerat med avräkning - den make som övertar bostaden ska alltså kompensera den andre ekonomiskt motsvarande den andel som den maken ägde av den gemensamma bostaden. En förutsättning för att en make ska få överta den gemensamma bostaden är det kan anses skäligt (rimligt) med hänsyn till samtliga omständigheter.

Ett typexempel på vem som bäst behöver bostaden är den make som ska bo med barnen. Att bostaden är handikappanpassad för den ena maken eller att den ena maken är väldigt beroende att bo kvar på orten på grund av jobb eller liknande är andra omständigheter som talar för att just den maken bäst behöver bostaden. Det görs dock alltid en heltidsbedömning av samtliga omständigheter och det går tyvärr inte att ge något klart svar utan vetskap om dessa.

I det fall Du beskriver verkar det dock troligt att den make som ha barnen hos sig i hemmet blir den som av domstol skulle bedömas ha bäst behov av bostaden, förutsatt att barnen inte ska bo växelvis hos båda föräldrarna.

Det bör även nämnas att en make inte kan överta en bostad som utgör den andre makens enskilda egendom, om bostaden gjorts till enskild egendom genom tredje mans förordnande (exempelvis ärvt bostaden eller fått den i gåva med förbehåll om att bostaden ska vara gåvotagarens enskilda egendom). Se särskilt 7 kap. 2 § första stycket 2-4 punkterna ÄB.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000