Vem får enskild egendom vid dödsfall, särkullbarn eller efterlevande maka?

Min fd make fick i gåva av sina föräldrar en sommarstuga med villkoret att den var enskild egendom. Han är numera omgift, så nu undrar våra två gemensamma barn om det finns någon risk att den nya frun har rätt till fri förfoganderätt av stugan fram tills hon dör? Hon kanske rentav har rätt att ärva halva stugan som en del i giftorättsgodset. De har inga gemensamma barn.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB) samt Ärvdabalken (ÄB).


Betydelsen och konsekvenser av enskild egendom

Enskild egendom är egendom som genom äktenskapsförord, arv, testamente eller som det verkar vara i detta fall, gåva, som bestämts endast tillhöra en utav makarna och således inte ingå i en eventuell bodelning, se reglerna i 7 kap ÄktB. Sådan egendom får sedan innehas med "fri förfoganderätt" vilket innebär att den efterlevande makan får nyttja egendomen till den begränsning att egendomen inte för exempelvis testamenteras bort.

Utgångspunkten är dock att den efterlevande makan ärver samtlig kvarlåtenskap oberoende om det är gemensam eller så kallad enskild egendom, 3 kap 1 § ÄB.


Särkullbarnens rätt till kvarlåtenskapen

Eftersom det finns två barn från ert före detta förhållande så kallas de "juridiskt" för särkullbarn. Särkullbarn har rätt att kräva ut sin del av kvarlåtenskapen och därav "stå framför" efterlevande maka, 3 kap 9 § ÄB. Detta innebär att era gemensamma barn får ut sin kvarlåtenskap direkt med begränsning till att efterlevande maka har rätt till 4 basbelopp, 3 kap 1 § 2 stycket. Dessa 4 basbelopp beräknas dock även på det makan fått genom bodelningen. Det betyder att om makan fått ett belopp som motsvarar fyra basbelopp (cirka 180.000 kr) redan genom bodelningen så kommer all kvarlåtenskap tillfalla särkullbarnen.Sammantaget… eftersom barnen är särkullbarn har de rätt att få ut sin del av kvarlåtenskapen direkt och därav rätt till stugan om makan erhållit 4 basbelopp genom bodelningen.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning