Vem får bostaden vid skilsmässa?

2017-12-17 i Bodelning
FRÅGA
Varför ska min man få lägenheten jag köpt när vi skiljt oss? jag borde väl få den och inte han, eller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det kommer till bodelning efter en skilsmässa ska man dela gemensam egendom lika emellan sig. Det som utgör gemensam egendom brukar kallas giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom. När man är gift med någon annan räknas i princip alla saker man köper och nyttjar tillsammans som giftorättsgods även om det bara är den ena maken/makan som betalat för egendomen. För att egendomen ska ses som ens enskilda krävs att man har avtalat om detta, dvs skrivit i ett äktenskapsförord att egendomen ska vara enskild eller fått det som gåva av annan med villkoret att den ska vara enskild eller liknande.

Vem som ska få vad är svårt i en skilsmässa. Boendefrågan är oftast särskilt knepig och omtvistad just pga den bostadsbrist vi har i Sverige idag. Vem av makarna som ska få behålla lägenheten avgörs av vem som har det största behovet av den enligt 11 kap. 8 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Observera dock att lägenheten måste ha varit just gemensam. Detta innebär förenklat att båda makarna ska ha bott tillsammans i lägenheten. Det framgår inte av din fråga om det är på detta vis men jag utgår ifrån det (du får återkomma och rätta om jag har fel). Omständigheter som ofta har betydelse vid bedömningen om vem som har störst behov av boendet är exempelvis om en av makarna har svårare än den andre att skaffa boende, om det finns gemensamma barn och en av makarna får ensam vårdnad vid skilsmässan brukar denne också anses ha störst behov av att få bo kvar. Även ålder, hälsa eller avstånd till arbete kan ha stor betydelse.

Det är knepigt att göra en sådan här bedömningsfråga men det måste göras i varje enskilt fall. Om man inte är överens måste man i värsta fall tvista om det i domstol eller låta det avgöras av en bodelningsförrättare. I dessa fall blir det viktigt att visa varför just du har det största behovet av att behålla bostaden. Om man inte är överens i frågan kan det därför vara bra att uppsöka juridisk expertis i form av till exempel en advokat.

Hoppas du fick lite vägledning av mitt svar! Önskar dig lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97358)