Vem får bostaden vid en skilsmässa?

Min man och jag ska skiljas. Vi har en villa tillsammans och två barn på 18 och 20 år. Barnen studerar fortfarande. De vill bo kvar i huset till studier är klara vilket sker tidigast om 2,5 år för 20-åring Jag jobbar nära där jag bor och kan cykla till jobbet. Därför sparar jag pengar på att inte köpa SL biljett. Min man åker komunalt till jobbet 3,5 mil bort. Kan jag och barnen få bo kvar i huset och sälja om några år och då ge pengar för försäljningen till min man? Vi har stora lån och inte råd att köpa flera lägenheter även om vi säljer huset nu. Vill betala av mer på lånen innan huset säljs

Lawline svarar

Hej!

Jag tolkar det som att ni vid ingående av äktenskapet inte har upprättat ett äktenskapsförord. Det vill säga att ni inte kommit överens om egendomen tillhör er enskilt eller om det är eran gemensamma egendom. I och med att ni inte avtalat om vem som vid en eventuell skilsmässa ska få bostaden så kommer jag att utgå från det lagen säger.

Hur fördelas egendomen vid en skilsmässa?

Vid en skilsmässa sker en bodelning, genom vilken den gemensamma egendomen fördelas mellan dig och din ex-make (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken).

Vem får bostaden vid en skilsmässa?

Vad gäller bostaden finns det en bestämmelse enligt vilken den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att få denna avräknad från sin lott (11 kap. 8 § Äktenskapsbalken).

Vid bedömningen av vem av makarna som bäst behöver bostaden tar man ofta hänsyn till om det finns barn och vem som har vårdnaden över barnen, makarnas ekonomiska förutsättningar att hitta en ny bostad m.m.

Förhållandet i din situation

I ditt fall är barnen myndiga, således är det inte säkert att deras behov och vilja av att bo kvar i bostaden innan studierna avslutas kommer att tillmätas stor vikt. Däremot framgår det att bostaden i nuläget fortfarande är belånad och att det finns svårigheter med att skaffa en ny bostad, vilket eventuellt skulle kunna vara en anledning som talar för att du är i behov av bostaden, men hänsyn kommer också att tas till din ex-makes möjligheter att hitta en ny permanent bostad. Omständigheten att du har det nära till jobbet är dock till fördel för dig.

I det fall att du skulle anses ha bättre rätt till bostaden kommer denna att avräknas från din lott. Det vill säga att du behöver lösa ut din make från bostaden genom att avstå från viss egendom i bodelningen eller annars genom pengar. Du kan alltså inte skjuta upp att lösa ut din ex- make ekonomiskt, men ni kan eventuellt komma överens om hur eller när den ekonomiska ersättningen ska betalas genom ett bodelningsavtal.

Ett annat alternativ är givetvis att sälja den gemensamma bostaden och införskaffa två separata, eller annars att din ex- make löser ut dig och att du använder egendomen för att skaffa en ny bostad, så som jag förstått det är detta dock ett ekonomiskt betungande alternativ i dagsläget.

Hur du kan gå tillväga

Detta är i grund och botten en bedömningsfråga från fall till fall, med denna anledning kan jag inte med säkerhet svara på frågan om ditt fall är sådant att du kommer ha rätt till bostaden, men det finns alltså en möjlighet till detta.

Ett tips skulle vara att ta kontakt med en familjerättsjurist. Detta kan du göra på Lawline Juristbyrå genom att boka en tid via länken (https://lawline.se/boka). Juristen kan hjälpa dig/er med att reda ut olika eventuella möjligheter till att få bostaden, med att genomföra bodelningen eller genom att upprätta ett bodelningsavtal.

Stort lycka till!

Marija StevanovicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000