Vem får bo kvar i hyresrätten vid skilsmässa?

2019-08-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! Om man är gift och bor i en lägenhet tillsammans. Mannen är den enda som på hyreskontraktet, om man skiljer sig och mannen har kronofogden och kvinnan har fastanställning och har Inte kronofogden men hon har 2 barn att ta hand om och han har 1 barn. Vem får lägenheten då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Enligt lagen ska den make som bäst behöver bostaden ha rätt till den (11 kap 8 § ÄktB). Detta gäller så länge det kan anses skäligt för den som ej står på kontraktet att ta över det. Eftersom de i fallet bor i en hyresrätt räknas den som gemensam bostad utan värde. Detta innebär att den som övertar lägenheten inte kommer att behöva betala den andre maken för att få bostaden på sin lott vid skilsmässan.

Vem har störst behov av bostaden?

Det finns mycket som kan väga in gällande vem som har störst behov av en hyresrätt. Saker som svårigheter att skaffa ny bostad kan komma att spela roll. Tyngst för möjligheten att få bostaden väger vanligtvis om någon av parterna har barn alternativt ett gemensamt barn där den ena föräldern får ensam vårdnad. I din fråga har båda parterna barn och det framgår inte om något av barnen är gemensamt.

Om Kronofogden försvårar mannens möjlighet till att skaffa en ny bostad för sig och sitt barn är det möjligt att han skulle anses ha bäst rätt till lägenheten. Även det faktum att han står på kontraktet talar till hans fördel. Kvinnans två barn och anställning kan göra att hon har bäst rätt, särskilt om lägenheten är nödvändig eller nära till hennes arbete. Även andra saker, som hälsa, kan visa sig vara avgörande.

Hur avgörs frågan?

Det går inte att säga säkert utifrån omständigheterna vem som skulle få lägenheten. Om mannen och kvinnan inte kan komma överens om vem som ska få bo kvar är det vanligt att en bodelningsförättare utses. Detta görs genom att någon eller båda parter gör en ansökan om detta hos tingsrätten. Denna person kommer sedan att göra en bedömning utifrån samtliga omständigheter och bestämma vem som har bäst rätt och får bo kvar i hyresrätten. Mer om detta och hur du ansöker kan hittas hos Sveriges domstolar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (901)
2020-05-24 Kan man gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad?
2020-05-17 Vilka ekonomiska rättigheter kan jag ha vid en skilsmässa?
2020-05-17 Ska egendom som har förvärvats efter ansökan om skilsmässa ingå i bodelningen?
2020-05-16 Vad händer med bostaden vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (80235)