Vem får bil, bankmedel och sommarstuga vid bodelning i samband med äktenskapsskillnad?

2017-11-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Har lämnat in stämning- ansökan om äktenskapskillnad eftersom endast jag vill skiljas- till tingsrätten. Vi gifte oss 2014. Vi har inget äktenskapsord skrivit. Ang bodelningen, hur "blir " det med vår bil, bankmedel, sommarstugan.. vi äger 50% var & han står som låntagare för lånet på huset. Vid giftermålet ägde min man en fastighet som han köpte 2007 & som såldes 2017. Ingår försäljningsumman för huset i bodelningen fast han köpt huset innan jag kom in i bilden? Allt bohag, möbler mm är vi överens om hur fördelningen mellan oss ska ske. Det övrigt ovanstående nämnda är jag osäker på hur jag ska förhålla mig till vid bodelningen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om bodelning mellan makar hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). Eftersom ni inte har något äktenskapsförord är det dessa regler ni kommer följa.

Vad ingår i en bodelning?

I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (ÄktB 10 kap. 1 §). Giftorättsgods är all egendom (med några få undantag) som någon eller båda makar äger och som inte har gjorts till enskild egendom. Saker görs till enskild egendom i äktenskapsförord eller genom exempelvis villkor i ett testamente eller en gåva (ÄktB 7 kap. 2 §). Förutsatt att varken du eller din man har förvärvat någonting med villkor om att det ska vara er enskilda egendom har ni alltså bara giftorättsgods. Bilen, sommarstugan och bankmedel inklusive pengar som kommer från försäljning av fastigheten ingår då i bodelningen.

Det viktiga att tänka på är att man i bodelningen bara tar hänsyn till värdet av all egendom. Vem som sen får vilka saker beror på vad man kommer överens om.

Vad händer med skulder?

När man bodelar ska man först göra en förteckning över all egendom som ska ingå (allt giftorättsgods) och vad det är värt. Det här värdet ska som utgångspunkt delas lika mellan makarna och sen ska de få saker eller pengar som har ett värde som motsvarar deras halva av giftorättsgodset (ÄktB 11 kap. 3 §).

Innan man delar upp värdet av giftorättsgodset får makarna göra en skuldtäckning. Det betyder att varje make får räkna bort en så stor del av det giftorättsgods som hen själv äger så att personens skulder kan täckas (ÄktB 11 kap. 2 §).

Låt oss säga att er sommarstuga är värd 1000 000 kr och ni därför äger en del om 500 000 kr var. Låt oss också säga att din man har bankmedel om 1000 000 kr och äger en andel av er bil värd 20 000 kr. Du äger själv lika mycket. Då tillför du och din man giftorättsgods värt 1520 000 kr var till bodelningen. Vi antar att din mans lån på sommarstugan är på 200 000 kr i exemplet. Då har kan rätt att räkna bort så mycket från sitt giftorättsgods och kommer därmed att bidra med 1320 000 kr, medan du bidrar med 1520 000 kr. Sammanlagt har ni då 2840 000 kr att dela på och har rätt till egendom om ett värde av 1420 000 kr var.

Vad gör man nu då?

De saker du räknat upp ingår alltså i en bodelning mellan er och din man har rätt att tillgodoräkna sig en del av sina tillgångar för att täcka lånet han har på sommarstugan. Värdet av dem ingår alltså när ni räknar ut hur stor andel av ert giftorättsgods ni har rätt till. Sen är det upp till er att komma överens om vem av er som tar vilka saker. Man har rätt att först och främst få de saker man själv äger (ÄktB 11 kap. 7 §) och när man delar upp gemensam bostad och bohag ska man också ta hänsyn till vem av makarna som har störst behov av det (ÄktB 11 kap. 8 §). Det står makarna fritt att komma överens om en fördelning som de tycker passar dem själva bäst. När man kommit överens upprättar man ett bodelningsavtal som anger hur sakerna fördelas.

Det går att göra en bodelning själva, men när det är mycket saker, hus och pengar som det gäller och man själv är osäker på hur det ska gå till är det alltid bra att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa en. I första hand är det bra att båda makar går tillsammans till en jurist som kan hjälpa att reda ut vad som gäller och hjälper makarna att nå ett avtal. Har man väldigt svårt att komma överens och inte känner att det kommer ge något att gå till samma jurist kan man istället själv ta kontakt och anlita en jurist som biträder ens egna intressen.

Vill du och din man eller bara du själv söka personlig juridisk hjälp är ni välkomna att vända er till våra jurister på Lawline. Ni boka tid med dem här.

Jag hoppar att du med detta har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96510)