Vem får bevittna ett testamente?

2020-09-17 i Testamente
FRÅGA
Kan de som är testamentvittnen vara äkta makar.Det anses väl ej som jäv?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller krav på vittnen till testamente uppställs endast krav på huruvida de är jäv i förhållande till testatorn, inte till varandra. Utöver att vara över 15 år och inte ha en psykisk störning ställs följande krav:

Vittnet får inte vara:
- Testatorns make
- Släkt med testatorn i rätt upp- eller nedstigande led eller dennes make (exempelvis barn eller föräldrar till testatorn eller dess make
- Testatorns syskon
- Testators makes/makas släktskap i upp- eller nedstigande led, exempelvis svärföräldrar eller bonusbarn. Testators makes syskon samt testators syskons make/maka får vara testamentsvittne

Det finns således inga krav på vittnenas relation till varandra, det anses inte vara jäv. Svaret på din fråga blir att äkta makar båda kan vara vittnen till ett testamente.

Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?