Vem blir vårdnadshavare när en ensam vårdnadshavare dör?

2019-03-13 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej.Jag har ensam vårdnad om båda mina barn.Barnen har olika fäder.Om jag gifter mig och något händer mig, vad kommer då hända med mina barn?Kommer min man få vårdnaden om dom eller fäderna som avskrev sig vårdnaden till mig?Kan jag välja vem som ska ta hand om mina barn om jag dör?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Barnets bästa

När det gäller beslut om vårdnad av barn är det alltid barnets bästa som ska vara avgörande (6 kap 2a § Föräldrabalk). Inga andra intressen kan gå före barnets bästa. Barnets bästa innebär att barnet har rätt till trygghet, omsorg och en god fostran (6 kap 2 § 2 st Föräldrabalk). Barnet ska behandlas med aktning för sin person och egenart (6 kap 1 § Föräldrabalk). När man utreder vad som är barnets bästa är det det individuella barnet och familjen barnet är en del av som står i fokus. Det finns alltså inga allmänna regler om hur en bra vårdnadshavare ska vara. Barnet självt har också rätt att komma till tals.

Om något händer dig

Huvudregeln när en förälder som har ensam vårdnad dör är att rätten förordnar att den andra föräldern blir vårdnadshavare, men om det är mer lämpligt förordnas en eller två särskilda vårdnadshavare åt barnet istället (6 kap 9 § 2 st Föräldrabalk)

Särskilda vårdnadshavare

Om vårdnadshavare ska utses särskilt så utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad trygghet och en god fostran (6 kap 10a§ Föräldrabalk). Hänsyn tas till barnets anknytning till den tilltänkta vårdnadshavaren. Personen du funderar på att gifta dig med skulle kunna utses till särskild vårdnadshavare. Om den personen har levt i hushållsgemenskap med och har en god relation till barnen så är det starka skäl som talar för att den personen ska utses till särskild vårdnadshavare för barnen. Även här tar man hänsyn till vad barnen själva vill. Särskild vårdnadshavare behöver inte vara personen du funderar på att gifta dig med, det kan också vara en annan släkting eller familjevän, till exempel barnets mor- och farföräldrar.

Välja vem som ska ta hand om barnen

Du kan utse en person som ska ta över vårdnaden om du skulle dö (6 kap 10a§ 4 st Föräldrabalk). Den personen kommer då att förordnas om det inte är olämpligt. Vad som kan anses som olämpligt är om barnen är lite äldre och själva motsätter sig att den personen tar över vårdnaden, eller om förhållandena har förändrats sedan du uttryckte din önskan, och den du önskade inte längre kan anses lämplig.

Avslutande kommentarer

I första hand så är det den andra föräldern som förordnas som vårdnadshavare till barnet om något skulle hända med dig. Men det avgörande är alltid barnets bästa, så har dina barn en närmare relation med en annan vuxen så är det viktigare. Domstolen kommer också att lyssna på dina barn och ta hänsyn till deras önskemål. Du kan uttrycka din vilja om vem som ska bli vårdnadshavare om du skulle dö och domstolen kommer då att ta hänsyn till det.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3370)
2019-08-25 Skillnader i hur egendom hanteras vid någons bortgång i samboförhållande och äktenskap
2019-08-23 Hur kan jag få umgänge med mina barn när den andra föräldern har ensam vårdnad och inte vill samarbeta?
2019-08-23 Umgängesätt farföräldrar
2019-08-20 Skolfråga - besvaras ej

Alla besvarade frågor (72228)