Vem betalar för bodelningsförättaren?

2020-07-10 i Bodelning
FRÅGA
Vem betala en bodelningsförrättare när man ansöker om en sådan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om makarna inte kan enas om bodelningen kan man ansöka om en bodelningsförättare (17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförättaren har rätt till arvode och ersättning för sina kostnader. Huvudregeln är att bodelningsförättarens arvode betalas av makarna med hälften var. Fördelningen kan bli annorlunda om exempelvis en av makarna agerat vårdslöst och förorsakat ökade kostnader eller om makarnas ekonomiska förhållande ger särskild anledning till det (17 kap. 7 § ÄktB).

Makarna svarar solidariskt för kostnaden för bodelningsförättaren vilket innebär att bodelningsförättaren kan kräva hela ersättningen från en av makarna. Maken som betalt hela kostnaden får då en regressfordran mot den andra maken och kan kräva hälften av kostanden från denne (17 kap. 7 § tredje stycket ÄktB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2590)
2020-08-13 Sambolagen och reglerna kring samboegendom
2020-08-12 Kan bodelning förrättas under betänketid?
2020-08-12 Bodelning under bestående äktenskap
2020-08-11 Hur fördelas skulderna vid skilsmässa och påverkas detta av ena makens nedsatta arbetsförmåga pga. sjukdom?

Alla besvarade frågor (82772)