Vem bestämmer vart barnen ska gå i skolan?

2016-08-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, är separerad sedan 7 år tillbaka har två barn 15,12 år och de har hela tiden bott varannan vecka. Barnens pappa har dem skrivna på hand adress och vi bor i samma kommun nära skolor osv .. Nu vill pappan flytta till annan kommun och tycker att barnen kan byta skola, jag vill lyssna vad barnen vill och tycker att de ska gå med kompisar medan han vill att de ska gå nära hans nya boende vad gäller? Om jag vill tex skriva över dem hos mig och han inte vill? Med vänlig hälsning, Jenny
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör vårdnad finns i föräldrabalken (FB) och regler om folkbokföring finns i folkbokföringslagen (FolkbL).

Skolplacering

Eftersom barnen bor hos er varannan vecka antar jag att ni båda är vårdnadshavare. Då måste ni vara överens om vilken skola era barn ska gå i, vilket går att utläsa i 6 kap. 11 och 13 §§ FB som stadgar att om det finns två vårdnadshavare så har de rätt och skyldighet att gemensamt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Ni har båda två ett ansvar för att era barn får en tillfredsställande utbildning enligt 6 kap. 2 § FB. Lagen ger dock ingen vägledning om vad ni, eller kommunen, ska göra om ni inte kan komma överens om vart barnen ska gå i skolan, utan det är ert ansvar som vårdnadshavare att försöka lösa konflikten, även om det kan vara väldigt svårt.

Skolverket har gett ut en folder med information kring regler om t ex skolplacering, som går att hitta här.

Folkbokföring

Vad gäller folkbokföringen så ska barnen vara skriva där de tillbringar flest nätter. Du kan inte ensam ändra deras folkbokföringsadress utan enligt 30 § FolkbL så ska både du och barnens pappa gemensamt anmäla deras folkbokföringsadress om barnen flyttar, så länge ni båda två är deras vårdnadshavare.

Hoppas det var svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll