Vem bestämmer vart barn ska gå i skolan?

2016-08-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
jag och min före detta har delat på oss men har gemensam vårdnad om vår son. Han ska börja förskola i höst och vi är oense om vilken han ska gå i. Pappan vill inte prata med mig längre om detta men säger att sonen ska börja i den skola han är tilldelad medan jag vill att han ska i en mindre friskola. Han är skriven hos mig och vi bor numer i samma kommun. Vad säger lagen? Kan pappan placera honom i den skolan utan mitt samtycke? Måste inte det vara ett gemensamt beslut? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör vårdnad finns i föräldrabalken (FB).

Eftersom ni båda två är vårdnadshavare så måste ni vara överens om vilken skola er son ska gå i, vilket går att utläsa i 6 kap. 11 och 13 §§ FB som stadgar att om det finns två vårdnadshavare så har de rätt och skyldighet att gemensamt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Ni har båda två ett ansvar för att er son får en tillfredsställande utbildning enligt 6 kap. 2 § FB. Lagen ger dock ingen vägledning om vad ni, eller kommunen, ska göra när ni inte kan komma överens om vart han ska gå i skolan, utan det är ert ansvar som vårdnadshavare att försöka lösa konflikten, även om det kan vara väldigt svårt.

Skolverket har gett ut en folder med information kring regler om t ex skolplacering, som går att hitta här.

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3604)
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?
2021-04-08 Kan man flytta inom samma kommun vid gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (91307)