FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/04/2018

Vem bestämmer var ett barn som står under gemensam vårdnad ska bo?

Min snart Exman vill börja arbeta utomlands men inte betala så mycket i underhåll.Kan jag "tvinga" honom till att ha våra barn varannan vecka om vi inte kommer överens?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beslut som rör vårdnad, boende och umgänge med barn regleras genom 6 kapitlet föräldrabalken (FB). Utgångspunken är att det är vad som är bäst för barnet som ska vara styrande vad gäller hur barnet ska bo. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska särskilt avseende fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Vidare ska det fästas avseende vid vad barnet själv vill med beaktande av dess ålder och mognad. Barnets eget inflytande över beslutet kan alltså se lite olika ut beroende på hur gammalt erat barn är (se 6 kap. 2a § FB).

Då föräldrarna har gemensam vårdnad ska de komma överens om hur mycket barnet ska bo hos respektive förälder, ifall föräldrarna själva inte kan komma överens om boendet kan en domstol besluta om hur barnet ska bo på begäran av någon av vårdnadshavarna. Detta följer av 14 a §. Ofta fäster domstolen även högt avseende vid att barnet ska få stanna kvar i den miljö som han eller hon är bekant med.

Adam AskRådgivare