Vem bär det ekonomiska ansvaret när en ekonomisk förening går i konkurs?

2017-06-29 i Föreningar
FRÅGA
Hoppas ni kan svara på detta. Jag sitter med i styrelsen för en mindre förskola (ekonomisk förening) där föräldrarna utgör föreningens medlemmar och några även sitter i styrelsen. Nu ser det ut som att vi kommer att ha för lite barn kommande läsår och därmed så blir våra intäkter för små för att fortsätta bedriva förskoleverksamhet. Vi har pratat om en ev frivillig likvidation av verksamheten. Min fråga är då om det är vi som medlemmar/styrelse som bär det ekonomiska ansvaret om föreningen kapital inte räcker till för att betala alla fordringar som finns, tänker främst på löner till anställda under uppsägningstiden.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I en ekonomisk förening gäller att för dess förpliktelser svarar endast föreningens tillgångar, se 1 kap 3 § Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (här). Med tillgångar avses ex medlemsinsatser. Ni som medlemmar kommer därmed inte bli personligt ansvariga i det fall föreningens tillgångar inte räcker. Är det så att de anställdas löner inte kan betalas under uppsägningstiden kan staten eventuellt betala deras löner, detta p.g.a. lönegarantilagen (här). Enligt 1 § lönegarantilagen svarar staten för betalning av arbetstagares fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs. Det kan tilläggas att fordran på uppsägningslön betalas för längst den tid som beräknas enligt 11 § LAS (här)

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (524)
2021-07-26 Ska revisorn revidera verksamhets-berättelsen i en förening?
2021-07-22 Krävs föreningens godkännande för att bo i min förälders lägenhet?
2021-07-21 kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?
2021-07-19 Behöver en ideell förening registreras?

Alla besvarade frågor (94271)