Vem bär ansvaret för skador som en bostadsrättshavare har orsakat och vem driver skadeståndsfrågan?

Boende i vår bostadsrättsförening har renoverat och skadat föreningens rör. Vem bär ansvaret? Ska förvaltaren ”Riksbyggen” driva frågan eller styrelsen, när det gäller att återställa skadorna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lagar är tillämpliga?

Det är bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska föreningar (LEF) som är tillämpliga lagar i ditt fall. Tillsammans reglerar dessa två lagar frågor om ansvar och skadestånd med mera.  

Vem bär ansvaret för skador som uppstår? 

En bostadsrättshavare får inte utan styrelsens tillstånd utföra ingrepp i bärande konstruktion, ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller utföra en annan väsentlig förändring av lägenheten (7:7 BRL). En bostadsrättshavare endast får vidta ändringar i sin lägenhet och ingrepp i föreningens egendom är olovliga. Med andra ord ansvarar en bostadsrättshavare för den invändiga sidan av en lägenhet medan föreningen ansvarar för den utvändiga sidan (NJA 2015 s. 566). Har rören därför skadats genom en bostadsrättshavares ingrepp, så är det också högst sannolikt att det är bostadsrättshavaren som ansvarar för skadan, eftersom rör typiskt sett är föreningens egendom. En bostadsrättshavare som orsakar föreningen en skada ska också ersätta skadan (10:1 BRL och 21:3 lagen om ekonomiska föreningar).

Vem ansvarar för att driva frågan om skadestånd? 

En ekonomisk föreningen, så som en bostadsrättsförening, ska ha en styrelse (9:12 BRL och 7:1 lagen om ekonomiska föreningar). Styrelsen ansvarar då för förvaltningen av föreningens angelägenheter (7:4 lagen om ekonomiska föreningar) och det är även styrelsen som företräder föreningen (7:35 lagen om ekonomiska föreningar). Som representant för föreningen och som huvudansvarig för att förvalta föreningens angelägenheter är det därför styrelsen som bär ansvaret för att driva frågor om skadestånd som föreningen har lidit, t.ex. på grund av skador som en bostadsrättshavare har orsakat. 

Avslutande ord och min rekommendation 

Svaret på din fråga är därför att skador på föreningens egendom, så som rör, som orsakas av en bostadsrättshavare ska också ersättas av bostadsrättshavaren. Vidare är det styrelsen som företräder föreningen som bär ansvaret för att driva frågan om skadestånd mot bostadsrättshavaren. Min rekommendation är inledningsvis att ta kontakt med en jurist som kan driva frågan åt föreningen, det vill säga åt styrelsen. Anledningen är att ansvarsfrågan också behöver bedömas, vilket jag inte kan göra, eftersom jag inte har tillräckliga uppgifter om vad som har hänt, utöver att rören har skadats. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”