Vem ärver vid testamentstagares död?

En avliden person har i testamente förordat att hennes kvarlåtenskap skall delas lika mellan

hennes döttrar. Den ena dottern avled efter att testamentet skrevs. Får då den avlidna

dotterns barn dela på hennes del eller går allt utom laglott till den levande dottern?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När en person efterlämnar sig ett testamente är regeln att detta ska tolkas i enlighet med testatorns vilja, 11 kap 1 § ärvdabalken(ÄB), https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1. Testatorns kan ju efter sin död inte själv förklara sin vilja vilket innebär att dennes vilja blir en tolkningsfråga utifrån testamentet och detta, som du säkert förstår, får till konsekvens att resultatet kan få olika utfall från fall till fall.

Om testatorns vilja inte kan avgöras med hjälp av en tolkning av testamentet så finns det andra regler att ta hjälp av. I 11 kap 6 § ÄB, https://lagen.nu/1958:637#K11P6S1, så finns en tolkningsregel som ger uttryck för en presumtion att det är testatorns vilja att testamentstagarens avkomlingar träder in i dennes ställe. Detta görs dock bara under förutsättningen att avkomlingarna skulle ha varit arvsberättigade efter testatorn. I din fråga har personen testamenterat sin egendom till sina två döttrar och därför kan det enligt nyss nämnda regler presumeras att det skulle överensstämma med testatorns vilja att den avlidna dotters avkomlingar träder in i hennes ställe. Hennes avkomlingar, testatorns barnbarn, skulle också ha en arvsrätt enligt den arvsordningen som finns reglerad i lag, vilket då uppfyller kriterierna för regelns tillämplighet.

Sammanfattningsvis: om inte testamentet ger uttryck för en vilja som tyder på att den ena dotter skulle ärva allt vid bortgången av den andra syster, så kommer arvet att istället tillfalla den avlidna dotterns barn. Barnen kommer då att få dela lika på hennes lott enligt de regler som finns föreskrivna i ärvdabalken.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Sara ElleforsRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”