Vem ärver vid en testamentstagares död?

2020-09-07 i Testamente
FRÅGA
Hej. Jag och min avlidna hustru har två gemensamma barn (A och B) samt ett barn (C) som varit familjehemsplacerat hos oss hela sitt unga liv. Alla är nu vuxna. När min hustru avled upprättade jag ett testamente (med hjälp av jurist) för att C skulle ärva så lika A och B som möjligt när jag går bort.A och B ärver ju sitt morsarv samt sin laglott från min del. C ärver resten, är det tänkt. Så långt är nog allt väl.Men nu kom jag att tänka på vad som händer om C inte längre är i livet när jag går bort. Vad händer med hans arv om han inte har några barn? Jag vill absolut inte att hans biologiska föräldrar ska få detta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är vem som ska ärva istället för en testamentstagare som har gått bort. Det finns inte någon bestämmelse som reglerar hur arvet ska fördelas i en sådan situation. Det finns dock en bestämmelse i 11 kap 1 § Ärvdabalken som anger att ett testamente ska tolkas utifrån testatorns, i detta fall, din vilja. Detta innebär alltså att man kommer att utgå från vad man tror din vilja var när du angav C som testamentstagare och därefter avgöra hur arvet ska fördelas. Utifrån vad du har angett ovan, så har testamentet upprättats för att C ska få ärva så likt dina biologiska barn som möjligt. Detta tyder på att du ser alla tre som jämlikar. Om C skulle gå bort före dig och har egna barn, bör de då träda i hans ställe som testamentstagare eftersom det är vad som hade skett om dina barn A eller B hade gått bort. Om C inte har några barn bör arvet istället delas lika mellan A och B. När det gäller C:s biologiska föräldrar så bör de inte kunna ärva istället för honom om man ska ta hänsyn till din vilja och syftet med testamentet.

Jag tycker dock att det kan vara av vikt för dig att förtydliga din vilja i testamentet för att undvika att oklarheter uppstår. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Vanessa Hannah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2819)
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Alla besvarade frågor (91198)