Vem ärver vad samt när då ena föräldern har barn sedan ett tidigare äktenskap?

2017-06-18 i Särkullbarn
FRÅGA
Min mamma har avlidit. Min mamma och pappa var gifta.Min pappa har varit gift tidigare, där det finns 2 barn ( särkullsbarn ).Det finns ett äktenskapsförord registrerat hos skatteverket.Vi är 2 st barn ( bröstarvingar ) till M o P.Jag känner inte till om det finns något testamente.Min mamma och pappa ägde en bil, bostadsrätt, det finns pengar investerade i aktier.Gällande bostadsrätten vet jag ej den procentuella fördelningen. Utgå från 50/50.I det äktenskapsförordet står det.Genom äktenskapsförord överlåtet jag "pappa" härmed till min hustru "mamma" såsom gåva lös egendom enligt bifogade förteckning med föreskrift att denna skall utgöra hennes enskilda egendom. Genom detta äktenskapsförord överenskommes dessutom , att allt lösöre som hädanefter av oss förvärvas till hemmet, skall utgöra min hustrus "mamma" enskilda egendom.Min fråga:Vem ärver vad, när?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att endast din mamma har avlidit och att din pappa fortfarande lever. I mitt svar kommer jag därför att utgå ifrån att din pappa är i livet.

När din mamma avlider upplöses hennes äktenskap med din pappa, enligt Äktenskapsbalkens 1 kap. 5§. När deras äktenskap upplöses ska en bodelning ske, enligt Äktenskapsbalkens 9 kap. 1§ 1 stycket.

Hur delas dina föräldrars egendom upp mellan dem?

I bodelningen ska allt dina föräldrars så kallade giftorättsgods delas lika mellan dem. Det framgår av Äktenskapsbalkens 10 kap. 1§ och 11 kap. 3§. Allt som dina föräldrar äger är giftorättsgods såvida det inte är enskild egendom.

Bilen, bostadsrätten och de pengar som investerats i aktier räknas alltså som giftorättsgods och delas därmed lika mellan dina föräldrar. Om bilen, bostadsrätten och pengar har ett sammanlagt värde på exempelvis 2 000 000 kr så tilldelas dina föräldrar genom bodelningen 1 000 000 kr vardera (2 000 000/2 = 1 000 000).

Den lösa egendom som din pappa givit bort till din mamma samt allt det lösöre som dina föräldrar förvärvat till hemmet utgör däremot din mammas enskilda egendom enligt äktenskapsförordet. Din mammas enskilda egendom delas inte upp i bodelningen utan tillfaller henne direkt. Om din mammas enskilda egendom har ett sammanlagt värde på exempelvis 100 000 kr har alltså din mamma efter bodelningen totalt 1 100 000 kr (1 000 000 + 100 000 = 1 100 000) och din pappa 1 000 000 kr.

Vem ärver vad? När?

Enligt Ärvdabalkens 2 kap. 1§ är det du och ditt syskon som ärver all din mammas egendom. Din pappas särkullbarn har ingen arvsrätt efter din mamma.

Eftersom din mamma och pappa var gifta då din mamma avled så tillfaller dock din mammas egendom först din pappa. Din pappa får alltså totalt 2 100 000 kr (1 100 000 kr i arv efter din mamma + 1 000 000 kr som tilldelats honom efter bodelningen). Du och ditt syskon får sedan ut arvet efter er mamma först efter att även er pappa har avlidit. Ni får med andra ord ut arvet efter båda era föräldrar samtidigt. Detta framgår av Ärvdabalkens 3 kap. 1§ 1 stycket.

Din pappas två särkullbarn har arvsrätt efter din pappa men inte din mamma. Det innebär att när din pappa avlidit och arvet ska fördelas efter honom så måste först den del av hans egendom som utgörs av arvet efter din mamma räknas bort.

Om din pappa exempelvis har kvar 2 100 000 kr när han avlider så räknas först 1 100 000 kr bort eftersom den delen utgör arv efter er mamma. Kvar finns då 1 000 000 kr. Dessa 1 000 000 kr delas lika mellan din pappas fyra barn. Varje barn tilldelas alltså 250 000 kr vardera i arv efter er pappa (1 000 000/4 = 250 000).

Du och ditt syskon får även dela lika på arvet efter er mamma, dvs. ni får ytterligare 550 000 kr vardera (1 100 000/2 = 550 000).

Totalt ärver alltså du och ditt syskon enligt mitt exempel 800 000 kr (250 000 kr efter er pappa + 550 000 kr efter er mamma). Din pappas två särkullbarn ärver endast 250 000 kr vardera efter din pappa.

Hoppas att detta besvarade din fråga! Om du har fler frågor om vad som kommer att hända med arvet efter din mamma är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97585)