Vem ärver sina föräldrar och hur återkallas ett testamente?

2017-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Min far var gift (inte min mor) och nu är båda döda. De hade inga gemensamma barn. När frun dog var det minus i boet. De hade skrivit inbördes testamente. Till min nackdel. När hans fru dog återkallade han testamentet. Han ville att jag skulle ärva honom. Hennes barn har ej fått något arv. De ägde en bostadsrätt som inte var värt något när frun dog. Idag är den mer värd. Jag förstår att bostadsrätten ska de vara med på. Men hur är det med bankmedel? Ärver jag det ensam? Han har ju återkallat testamentet.
SVAR

Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att fruns barn har avstått sin rätt till arv efter sin mor och valt att ta ut detta när din far avled. Om de har gjort det har de, som du säger, rätt till arvet av bostaden eftersom mamman var ägare till den också. Detta står i 3 kapitlet 2 § ärvdabalken, här.

Gällande bankmedlen så tolkar jag det som att de tillhör din far. Eftersom din far och hans fru inte hade gemensamma barn så är det du ensamt som ärver dessa pengar. Enligt 2 kapitlet 1 § ärvdabalken (här) så ärver bröstarvingar först. Med bröstarvingar menas barn. Förutsatt att du inte har några syskon som har samma far som dig så ärver alltså du ensamt din far.

Det faktum att det fanns ett testamente bör inte spela någon roll om din far har återkallat det. Detta så länge testamentet återkallades på rätt sätt. Ett testamente kan återkallas på olika sätt. Dessa framkommer i 10 kaptilet 5 § ärvdabalken här och är följande:
- Testamentet ska återkallas på samma sätt som det uppkom på, alltså skriftligt och med två vittnen (se 10 kapitlet 1 § ärvdabalken här).
- Testamentet kan återkallas genom att det förstörs
- Testamentet kan anses återkallas om man kan utläsa eller förstå att den yttersta viljan hos den som skrev testamentet är att det inte ska gälla.

Sammanfattningsvis bör du alltså ärva bankmedlen ensam från din far om återkallelse skett på något av dessa sätt.

Hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna om något är oklart!
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1247)
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?
2021-11-19 Är det särkullbarnen som ärver eller den efterlevande maken?

Alla besvarade frågor (97401)