Vem ärver om ens förälder gift om sig?

Hej, Har några frågor gällande arvsrätt. Blir det någon skillnad på arvsrätten för mig och mina syskon för våran fars fastigheter och tillgångar? Om våran far är gift eller sambo med en person som inte är våran mor? En annan fråga. Jag, mina syskon och min far och hans syskon står i testamentet ifrån våran farmor och farfar. Kan vår far:s sambo/fru åberopa detta vid vår fars bortgång? Eller tillfaller det oss syskon?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Omständigheter

Som jag tolkar din fråga undrar du dels hur det fungerar med arv i det fallet din far gift om sig med någon som inte är din mamma och dels vad som händer med de tillgångar som han ärvt av sina föräldrar. Eftersom det är frågor gällande arv så kommer jag till störst del utgå från ärvdabalken (ÄB) vid besvarandet av frågorna. Jag utgår även från att det inte finns något testamente vid besvarandet av frågan eftersom det inte framgår.


Vem ärver när din pappa går bort?

Eftersom du och dina syskon är att anse som särkullbarn i din fars nya giftemål så ärver ni före er fars nya fru då hon endast hade haft rätt till makes arv om ni hade varit deras gemensamma barn (ÄB 3 kap. 1 § första stycket).


Däremot har din pappas nya fru rätt att efter den bodelningen som görs mellan dem ha fyra gånger basbeloppet vilket år 2023 motsvarar 214 000 kr. Skulle din pappas nya fru exempelvis efter bodelningen ha 100 000 kr så har hon rätt till 114 000 kr av hans kvarlåtenskap innan ni får ärva (ÄB 3 kap. 1 § andra stycket)


Vad händer med det som din far ärvt av sina föräldrar?

Egendom din far ärvt ska inte behandlas på något annat sätt än annan egendom vid din fars dödsfall. Således ska det ingå i bodelningen som görs mellan din far och hans fru. Vid arvet av detta gäller samma regler som jag beskrivit ovan gällande vem som har rätt till detta arvet.  


Däremot så kan egendomen han fått av sina föräldrar utgöra enskild egendom om det har utfästs i dina farföräldrars testamenten (7 kap. 2 § första stycket 3 p. äktenskapsbalken). Är detta fallet så ska det inte vara del av bodelningen och du och dina syskon ärver det oavkortat eftersom detta åsidosätts i bodelningen då det inte är giftorättsgods (10 kap. 1 § äktenskapsbalken).


Hoppas du fått svar på dina frågor!

Elias BergmanRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning