Vem ärver om det finns ett testamente?

2019-11-25 i Testamente
FRÅGA
Jag äger ett antal fastigheter, är sambo men har inga egna barn.Jag har upprättat ett testamente där enbart min sambo är förmånstagare, hon har tre barn.Vem ärver mig vid min bortgång och vem ärver när vi båda inte längre är i livet?Jag har en mor och en bror, kan de hävda att de har rätt till arvet efter mig och efter min sambo?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver dig efter din bortgång enligt testamentet?

Om du har skrivit ett testamente enligt vilket din sambo ska ärva all din kvarlåtenskap, dvs. den egendom du efterlämnar vid din död, så är det helt enkelt din sambo som ärver allting. Det faktum att din sambo har tre barn förändrar ingenting, då de inte har någon arvsrätt efter dig och då du inte heller omnämner dem i testamentet. Den egendom som din sambo ärver blir dock givetvis din sambos tillhörighet, som hennes barn i framtiden kommer att ärva i och med att de är din sambos bröstarvingar.

Vem skulle ärva dig efter din bortgång enligt arvsreglerna?

Testamentet går före de lagstadgade arvsreglerna. Därmed bortser man alltså helt från arvsregler när det finns ett upprättat testamente. De enda som enligt svensk rätt har en lagstadgad rätt till arv, är bröstarvingar (ÄB 2 kap. 1 §). Eftersom du inte har några egna barn, kan man bortse från dessa regler helt och hållet. Med andra ord har ingen annan än barn en automatisk arvsrätt - varken din mor eller din bror kommer att ärva dig om du har skrivit ett testamente till förmån för din sambo. De kan alltså inte hävda någon rätt till arvet efter varken dig eller din sambo.

Skulle du däremot inte upprätta något testamente, så skulle din sambo inte få någonting alls eftersom sambor inte har någon lagstadgad arvsrätt. Istället skulle din mor ärva dig i första hand, och om hon inte är i livet vid den tidpunkten, så blir det istället din bror. Skulle inte heller din bror vara i livet, så är det din brors eventuella barn som ärver dig (ÄB 2 kap. 2 §).

Sammanfattning

Testamentet går före de rättsliga arvsreglerna, så den du väljer att testamentera till kommer att få det du testamenterar bort. Upprättar du inget testamente ärver i första hand din mor, och i andra hand din bror. Sambor har ingen lagstadgad arvsrätt, varför din sambo inte ärver någonting såvida du inte har ett testamente.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte så är du välkommen att kommentera här nedan, så besvarar jag din kommentar så snart jag kan.

Vänliga hälsningar,

David Ekenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2556)
2020-08-11 Avskedsbrev som testamente?
2020-08-10 Vad händer om en testamentstagare avlider innan testator?
2020-08-10 Ska en testamentstagare delges en kopia av testamentet?
2020-08-07 Vad innebär det att ärva en laglott?

Alla besvarade frågor (82723)