Vem ärver och hur jämkas testamenten?

2017-09-20 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Min styvmor sitter i orubbat bo efter min far. De har inga barn.Kan man säga upp detta innan styvmodern har avlidet?Hur stort blir fadersarvet då jag är enda barnet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innan jag besvarar din fråga vill jag klargöra att uttrycket "orubbat bo" kan anses som något ålderdomligt då det finns nya regler som inskränker på det.

Makes arvsrätt genom testamente

En make har som huvudregel alltid rätt att ärva sin avlidne make (3 kap. 1 § ärvdabalken). Den rätten går dock aldrig före särkullbarns (icke gemensamt barns) arvsrätt (3 kap. 6 § ÄB). Dessa regler kan dock sättas ur spel med testamentsrätten (12 kap. ÄB). Det kan vara om maken reglerat sin egendom genom testamente, som även skett i ditt fall, enligt min tolkning.

Särkullbarns rätt till laglott

Bröstarvingars (arvlåtarens barn) rätt till arv skyddas dock genom reglerna om laglott. Laglotten är halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Din far kunde alltså genom testamentet inskränka din arvsrätt till högst hälften av sitt arv. En huvudregel inom svensk rätt är nämligen att barn inte kan göras arvlösa.

Jämkning av testamente

Ett testamente som gör barnen arvlösa eller ger dem mindre än hälften, är dock inte ogiltigt. En bröstarvinge som vill ha sin laglott måste därför begära jämkning av testamentet. Det sker genom att arvingen meddelar testamentstagaren det inom sex månader från det att hen blivit delgiven testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Det innebär att du som bröstarvinge måste bestrida testamentet till din styvmor inom sex månader, från det att du blev delgiven testamentet.

Du kan även väcka talan vid domstol mot testamentstagaren angående bestridandet. Om du inte gjort/gör detta, riskerar testamentet att bli gällande mot dig och du blir utan ditt arv. Tänk på det inte finns några speciella formkrav för hur ett bestridande ska gå till, men att det är viktigt att göra det på ett sådant sätt att det går att bevisa, exempelvis skriftligen.

Tveka inte på att höra av dig till Lawlines expressrådgivning vid någon ytterligare fråga.

Lycka till!

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97584)