Vem ärver när testamentstagarna avlidit?

Hej!

Min faster var sambo med en man. Han skrev testamente där Min faster skulle ärva all kvarlåtenskap. Om hon skulle vara avliden före hennes sambo skulle Min fasters dotter ärva. Nu dog min fasters sambo. Både Min fasters och Min kusin är båda döda innan honom. Gäller testamente eller blev det ogiltigt nu? Ärver vi eller hans syskonbarn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall din fasters sambos testamente fortfarande är giltigt samt vem som kommer ärva efter honom nu när båda de testamentstagare som finns angivna i testamentet inte längre är vid livet. De regler som är relevanta för att besvara dina frågor återfinns i Ärvdabalken (ÄB).

Hur hade arvet från din fasters sambo sett ut om han inte tecknat ett testamente

Inom svensk arvsrätt finns det tre grupper som den avlidnes släktingar delas in i och som har rätt till arv. Grupperna kallas arvsklasser och bland dessa tre finns en viss turordning.

Till den första arvsklassen hör den avlidnes barn, 2:1 ÄB. Då du inte nämner något om att sambon skulle ha några barn kommer jag göra ett antagande om att så inte är fallet. Detta gör att rätten till arv istället skulle gå över till nästa arvsklass. Nästa arvsklass består av den avlidnes föräldrar och om inte någon av dem är i livet, den avlidnes syskon, 2:2 2 st ÄB. Du nämner inget om att varken några föräldrar eller syskon till sambon skulle vara vid livet. Däremot nämner du att sambon har syskonbarn. Då syskonbarnen har rätt att träda i sina föräldrars ställe enligt 2:1 2 st ÄB innebär detta att det är syskonbarnen som enligt den vanliga arvsordningen skulle ärva från din fasters sambo i det fall han inte hade upprättat ett testamente, 2:1 2 st ÄB ihop med 2:2 2 st ÄB.

Hur det upprättade testamentet skulle påverka ovannämnda arvsordning

Som du nämner finns det en möjlighet att förändra hur arvet ska fördelas med hjälp av ett testamente. Grundtanken med testamente är att den avlidne ska få bestämma själv hur ens arv ska fördelas, 9:1 ÄB. Detta medför att din faster (eller hennes dotter) hade haft rätt att ärva efter sambon utan att några släktingar skulle kunna komma med invändningar då din faster och dottern finns angivna som testamentstagare i testamentet.

Vad händer med testamentet nu när testamentstagarna avlidit

Om en testamentstagare avlidit tittar man i första hand på om det går att utläsa ur testamentet vem som ska ärva istället för denne eller om den vars arv det gäller uttryckt någon särskild vilja i frågan under sin livstid, 11:1 ÄB.

I ditt fall har sambon skrivit att det är din fasters dotter som skulle ärva i det fall din faster avlidit. Detta bringar dock inte mycket klarhet till rådande situation nu när även dottern avlidit. Jag kan givetvis inte uttala mig om vad sambons vilja skulle vara i nuvarande situation. Därav kan jag inte heller uttala mig kring om det skulle kunna tolkas in i testamentet att ni som brorsbarn/systerbarn till fastern skulle ärva i det fall varken hon eller hennes dotter fanns vid livet.

I det fall denna tolkning av testamentet inte går att påvisa gäller som huvudregel att testamentagarens barn träder i hans eller hennes ställe och har därför rätt till arvet om denna eller dessa personer även skulle varit berättigade till arvet om ett testamente aldrig funnits,11:6 ÄB. Som redogjort för ovan är det sambons syskonbarn som skulle ärva från sambon i det fall ett testamente aldrig upprättats. Detta innebär att testamentstagarens barn i detta fallet inte skulle kunna träda i dess ställe. Inte heller kan ni som brorsbarn/systerbarn träda i din fasters ställe och tilldelas arvet. Istället gäller den vanliga arvsordningen och sambons syskonbarn blir alltså de som kommer tilldelas arvet, 2:1 2 st ÄB ihop med 2:2 2 st ÄB.

Sammantaget innebär regleringen att testamentet fortfarande är giltigt men eftersom ingen av testamentetagarna är vid livet kan ingen av dessa tilldelas arvet. Det blir istället den tolkning av testamentet som bäst överensstämmer med sambons vilja som kommer bli avgörande. I det fall ni kan påvisa att det var sambons vilja att ni som brorsbarn/systerbarn skulle ärva så kan arvet tilldelas er enligt 11:1 ÄB. I det fall ni inte kan bevisa detta är det istället sambons syskonbarn som kommer tilldelas arvet i enlighet med 2:2 2 st ihop med 2:1 2 st ÄB.

Jag hoppas du känner att du fått svar på dina frågor,

Mvh,

Jennifer ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”