Vem ärver när testamentstagaren avlider innan testatorn?

2020-01-14 i Testamente
FRÅGA
Hej.. jag har skrivit ett testamente där jag ger bort allt till min särbo, Jag har inga egna barn men det har däremot hon. Och min fråga är om hon skulle gå bort före mig, ärver då hennes barn från mig..? Min önskan är att dom skulle få ärva mig isf, men måste jag på nåt sätt skriva in det i testamentet redan nu ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Hur tolkas testamente?

Genom ett testamente kan man förordna och fördela sin kvarlåtenskap på annat sätt än vad den legala arvsordningen skulle gjort. Har man inga barn kan man fritt testamentera till vem eller vad man vill förutsatt att testamentet är giltigt.

Om det inte är helt tydligt hur testamentet ska tolkas ska testamentet ges den tolkning som måste antagas stämma överens med testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB). Detta kan gälla vid oklara eller tvetydiga formuleringar eller om exempelvis testamentstagaren avlidit.

Ärver hennes barn från mig?

I första hand ska testatorns vilja försöka utredas. Om det inte leder till ett helt klart resultat finns några hjälpregler i ärvdabalken. De stadgar bland annat att testamentstagarens arvingar träder i dennes ställe om de i sig är berättigade till arv från testatorn (11 kap. 6 § ÄB). Din särbos barn har ingen arvsrätt efter dig utan ett testamente och därför torde hjälpregeln inte aktualiseras.

Vad ska jag göra?

Om din särbo avlider innan dig kan hennes barn träda i hennes ställe och ta arv efter dig genom testamentet om det kan utredas att det är din vilja. För att säkerställa att din särbos barn ärver dig i det fall din särbo avlider innan dig krävs att du lägger till det i ditt testamente. Du bör alltså göra ett tillägg till testamentet där du föreskriver att du vill att din särbos barn ärver dig förutsatt att din särbo avlider innan dig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2607)
2020-09-28 Hur kan jag ta över min mormors hus när hon går bort?
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt
2020-09-26 Kan barnbarnet ta över huset?
2020-09-25 Förvaring av testamente

Alla besvarade frågor (84484)