Vem ärver när testamentstagare avlidit?

2021-07-01 i Testamente
FRÅGA
Vi är två syskon. Ingen av oss har biologiska barn. Våra föräldrar är avlidna. Min bror har skrivit testamente där hälften av hans kvarlåtenskap ska gå till en bonusson och andra hälften till hans syster, dvs jag. Vad händer med min del om jag dör före min bror? Jag vill inte ha någon del. Måste min bror skriva ett nytt testamente, eller räcker det med att om jag avlidit så får bonussonen automatiskt hela arvet.?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag för din fråga.

Vem ärver när någon dör?

För att själv bestämma och dela upp sin kvarlåtenskap efter sig kan man upprätta ett testamente. Genom ett testamente kan man föreskriva vem som ska ärva, hur mycket och på vilket sätt. Om den som avlider inte upprättat något testamente fördelas arvet istället enligt den legala arvsordningen.

Enligt den legala arvsordningen delas den avlidnes släktingar in i tre olika arvsklasser, även kallade parenteler. I den första arvsklassen återfinns den avlidnes bröstarvingar, dvs barn och deras avkomlingar. Det är i första hand dessa som är arvsberättigade (2 kap. 1 § ÄB).

I den andra arvsklassen återfinns den avlidnes föräldrar och syskon och syskons avkomlingar. Arvet fördelas som utgångspunkt på föräldrarna, men om någon av dem, eller båda, är avlidna går arvet vidare till deras barn – dvs den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB).

I den tredje arvsklassen återfinns den avlidnes mor- och farföräldrar och deras barn. Varje arvsklass kan endast bli arvsberättigad när föregående arvsklass är uttömd – dvs när det inte finns någon närmare arvsberättigad släkting kvar (2 kap. 3 § ÄB).

Vad händer om jag dör före min bror?

Som du beskriver din situation har du inga bröstarvingar eller föräldrar i livet och din bror blir därför din närmaste arvsberättigade släkting. Om du avlider innan din bror kommer din kvarlåtenskap att tillfalla honom. När din bror sedan dör kommer hans kvarlåtenskap (med det han ärvt från dig inkluderat) att fördelas enligt hans testamente.

Vad händer med min brors testamente om jag som testamentstagare dör innan honom?

När din bror avlider ska hans kvarlåtenskap fördelas utifrån hans upprättade testamente förutsatt att det är upprättat i laga form. Om du som testamentstagare avlidit innan din bror framkommer en situation där testamentet inte kan verkställas helt enligt sin lydelse.

Ett testamente anses ge uttryck för en testators sista vilja och ska därmed verkställas därhän. Om testamentet inte går att verkställa enligt dess lydelse eller om det råder oklarheter av dess tolkning ska testamentet ges den tolkning som kan antas överensstämma med testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB).

Om testatorns vilja inte kan utrönas finns det uppställda tolkningsregler till hjälp i lagen. Exempelvis stadgas då att testamentstagarens avkomlingar ska träda i dennes ställe förutsatt att de även är arvsberättigade efter testatorn (11 kap. 6 § ÄB). Det innebär att dina barn skulle kunna träda i ditt ställe som testamentstagare om du avlider innan din bror. I din fråga beskriver du att du inte har några biologiska barn var på en sådan tolkning ej blir aktuell.

Om testamentet med hänsyn till ovan nämnt inte kan verkställas stadgas vidare att de universella testamentstagarnas lotter ska ökas om testamentet inte går att verkställas gällande en viss testamentstagare (11 kap. 7 § ÄB). Med universell testamentstagare förstås den som ska ärva en del av kvarlåtenskapen och inte en specifik egendom. Med den här tolkningsregeln skulle alltså din brors bonusson ärva allt för det fall du skulle avlida innan din bror och att din brors testamente därmed inte skulle kunna verkställas fullt ut.

Sammanfattning

Med den situation du beskriver är det troligt att din brors bonusson skulle få ärva hela din brors kvarlåtenskap enligt testamentet för det fall du skulle avlida innan honom och att ett verkställande helt enligt testamentets lydelse därmed inte skulle vara möjligt. Testamentet ska alltid tolkas enligt testatorns vilja och därför är det alltid bäst att testamentet är så klart och tydligt som möjligt för att minimera eventuella tolkningsfrågor.

För att vara helt säker på hur ens kvarlåtenskap kommer utfalla kan din bror upprätta ett nytt testamente alternativt göra ett tillägg i sitt nuvarande testamente om hur kvarlåtenskapen ska fördelas vid en testamentstagares död. Observera att även tillägg i befintligt testamente måste följa samma formkrav som vid upprättande av testamente (10 kap. 6 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2951)
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?

Alla besvarade frågor (96429)