FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom18/12/2019

Vem ärver en makes enskilda egendom?

Hej,

I ett testamente är det testamenterat att arvet är till arvtagaren som enskild egendom. Vad jag har förstått säkrar det en gift arvtagare vid en eventuell skilsmässa att behålla hela arvet. Arvtagaren har 3 barn. Har två frågor kring detta:

- Om maken skulle falla i från (avlida) vem ärver då arvtagarens förmögenhet, barnen eller maken om inget ytterligare testamente är skrivet.

- Hur säkrar man arvet över tiden som är enskild egendom, till exempel om man ärver aktier? Hur låser man dem.

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Vad innebär enskild egendom?

Allt makar äger är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Att något är giftorättsgods innebär att det ska ingå i en bodelning mellan makarna (10 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord, eller genom att den ena maken ärvt det med villkor i testamente att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).

Vad händer om en make avlider?

Om en person som är gift avlider ska en bodelning göras mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår som nämnt ovan makarnas giftorättsgods. Enskild egendom ska hållas utanför bodelningen. Detta innebär att den avlidne makens dödsbo kommer behålla dennes enskilda egendom, och detta tillsammans med det giftorättsgods som tillfaller denne i bodelningen kommer utgör arvet efter denne.

Vem ärver om någon som är gift avlider?

Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Dock finns även en arvsrätt för den efterlevande maken. Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att den efterlevande maken kommer ärva även den avlidne makens enskilda egendom. Enskild egendom spelar bara roll vid bodelningen och inte vid fördelningen av arvet.

Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Dessa barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något. Den enda inskränkningen i särkullbarnens rätt är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.

Kan man hindra den efterlevande maken från att ärva enskild egendom?

Det är möjligt att skriva ett testamente där man anger att viss egendom man äger, till exempel det som är enskild egendom, inte ska tillfalla den efterlevande maken utan att barnen ska ärva detta direkt (9 kap. 1 § ÄB). Ett sådant testamente ska respekteras. Den enda inskränkningen i rätten att skriva ett testamente för att hindra sin make att ärva är det jag beskrivit ovan om att den efterlevande maken efter bodelningen alltid har rätt till minst fyra prisbasbelopp. Denna rätt gäller även före ett testamente. Det finns flera formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Det ska till exempel vara skriftligt och bevittnat (10 kap. 1 § ÄB).

Hur säkrar man arvet över tiden som är enskild egendom, till exempel om man ärver aktier?

Att något en make ärvt är enskild egendom enligt ett testamente är alltså giltigt och ska respekteras. Däremot gäller huvudregeln att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Detta innebär till exempel att utdelning på aktier är giftorättsgods, även om själva aktierna är enskild egendom. För att avkastning av enskild egendom inte ska vara giftorättsgods krävs att detta framgår av till exempel testamentet som gör egendomen enskild, eller av ett äktenskapsförord. Om det inte står i testamentet i fråga att eventuell avkastning av enskild egendom ska vara enskild kan makarna alltså skriva ett äktenskapsförord där de anger att även avkastning av enskild egendom ska vara enskild.

Slutsats

De korta svaren på dina frågor är alltså att maken kommer ärva även den avlidna makens enskilda egendom, så länge den avlidne maken inte har särkullbarn. Då kommer dessa ärva istället för den efterlevande maken, och den efterlevande maken har bara rätt till egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp. För att säkra att även avkastning av enskild egendom är enskild måste man upprätta ett äktenskapsförord.

Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst. Den hittar ni här.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?