Vem ärver egendom som är enskild genom gåvovillkor?

Vi har två söner som vi vill ge varsin gåva i form av pengar. Gåvan ska utgöra enskild egendom. Vem ärver den enskilda gåvan? Vår ena son är sambo utan barn. Vår andra son är gift och har två barn. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Ett gåvovillkor som det ni nämner är möjligt och innebär att gåvan blir enskild egendom enligt 7:2 2 punkten äktenskapsbalken (ÄktB). Eftersom det rör sig om gåvor i form av pengar kan det vara värt att nämna att även egendom som era söner köper för pengarna (s.k. surrogat) kommer att vara enskild egendom, detta enligt 6 punkten i samma bestämmelse. Att egendom är enskild innebär att den inte ska ingå i bodelning vare sig det rör sig om ett äktenskap eller ett samboförhållande (detta är viktigt eftersom bodelning ska ske även då ett äktenskap eller samboförhållande upphör till följd av ett dödsfall).

Då det gäller vem som ärver egendomen som ni har givit får man se till ärvdabalken (ÄB). Er ena son är sambo och har inte några barn. Eftersom gåvan är enskild egendom och sambor inte ärver varandra enligt svensk rätt kan gåvan inte tillfalla er sons sambo. Eftersom er son inte har några bröstarvingar (barn) kommer ni som föräldrar att ärva hälften var av er sons kvarlåtenskap (där alltså gåvan ingår). Skulle ni ha gått bort kommer arvet att tillfalla er andre son, se 2:2 ÄB.

Er andre son är gift och har två barn. Frågan vem som ärver egendomen som er son fått i gåva besvaras olika beroende på om barnen är gemensamma med maken eller om de är s.k. särkullbarn. Om barnen är gemensamma kommer hela er sons kvarlåtenskap (inklusive den enskilda egendomen) att tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt enligt 3:1 ÄB. Att maken ärver med fri förfoganderätt innebär att denne inte kan förfoga över egendomen genom testamente, när denne går bort ska egendomen alltså tillfalla er sons arvingar, se 3:2 ÄB. Om er sons barn inte skulle vara gemensamma med maken har dessa rätt att få ut sina arvslotter direkt (alltså även gåvan) och maken har då inte rätt till arv efter er son om inte barnen avstår från sin rätt till förmån för maken.

Vad som sagts ovan gäller enligt den legala arvsordningen i ärvdabalken. Fördelningen av arvet kan naturligtvis ske annorlunda om testamente upprättats.

Äktenskapsbalken hittar ni här och ärvdabalken hittar ni här.

Vänligen,

Tom SundinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000