Vem ärver efter min syster?

Syster som har en bror dör o systern ev har testamente!!!

Vem ärver henne, inget barn finns

Vad gäller enligt testamente o vad gäller arvsrätt för hennes bror??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Ärvdabalken (ÄrvB). I mitt svar kommer jag förklara hur den svenska arvsrätten ser ut, detta påverkas dock av att hon har ett testamente.

Den legala arvsordningen

I svensk lag har vi en turordning för vem som ska ärva en person som har gått bort, denna turordning kallas för den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen kan delas in i olika arvsklasser. I den första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, d.v.s. barn, barnbarn och barnbarnsbarn, i andra arvsklassen ingår den avlidnes föräldrar eller syskon och syskonbarn och i tredje arvsklassen ingår mor- och farföräldrar eller fastrar, farbröder, mostrar och morbröder, 2 kap. 1-3 §§ ÄrvB.

Istadarätten

Istadarätten är rätten att ärva i sin avlidna förälders ställe, detta innebär att för att kunna gå vidare till nästa arvsklass måste det tidigare ledet uttömmas, d.v.s. om det inte finns några barn kollar man om det finns barnbarn, barnbarnsbarn osv. Istadarätten är obegränsad i första och andra arvsklassen, i tredje arvsklassen stannar man vid mostrar, morbröder, fastrar och farbröder, d.v.s. kusiner ärver inte enligt den legala arvsordningen.

Laglott

Laglott är den del som en bröstarvinge alltid kan kräva att få som arv. Laglotten är hälften av arvslotten och arvslotten är den del som en bröstarvinge har rätt till enligt den legala arvsordningen. Har ett testamente skrivits har en bröstarvingen alltid rätt att kräva att få sin laglott oavsett vad som skrivits i testamentet.

Din situation

Då din syster inte har några bröstarvingar ärver du, enligt den legala arvsordningen och istadarätten, i det fall en av eller båda era föräldrar gått bort. Din syster har dock skrivit ett testamente. En person utan bröstarvingar är fri att testamentera bort allt de äger till vem eller vilka de vill då endast bröstarvingar har en rätt till laglott, d.v.s. de kan inte göras helt arvlösa genom testamente; detta gäller dock inte för resten av arvtagarna. Om och vad du ärver beror därför på vad som står i testamentet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”