Vem ärver då arvtagare dör före arvsgivare?

A 82 år har inga egna barn. I testamente sätter han upp att systerdottern B 71 år ska ärva 50% och Bs dotter C ska ärva 50% av behållningen. Om B eller C avlider före testatorn A, vad händer då? Kan dödsboet efter B ligga vilande i flera år för att invänta As död?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolkning av testamente

Tolkning av testamente ska överensstämma med testamentsgivarens (= den som har skrivit testamentets) vilja (11 kap. 1 § ÄB). Av praxis har testamente tolkats så att arv tillföll testamentstagarens släktingar när testamentstagaren avled före testamentsgivaren. Anledningen till tolkningen var eftersom testamentsgivaren när testamentet upprättades uttryckt en sådan vilja att arvet skulle tillfalla personens släktingar i det fall testamentstagaren avlidit (NJA 1991 s. 152)

Kan dödsbo bli vilande p.g.a. arv?

Arv kan endast tagas av den som lever (1 kap. 1 § ÄB). Innebörden av det är att om en arvsberättigad person avlider innan arvlåtaren bortfaller arvsrätten. Skulle B avlida före A så bortfaller alltså B:s arvsrätt. Dödsboet från B blir således inte vilande p.g.a. inväntande av arv. 

Gällande i det här fallet

Vid tolkning av det testamente som du förklarat kan förstås att A vill att arvet ska tillfalla B och C vid A:s bortgång. Skulle B eller C ha avlidit före A så ska testamentet tolkas i enlighet med A:s vilja, vilket kan antas att den levande testamentstagaren ska få  all egendom. Skulle B avlida före A och C, varefter A avlider så tillfaller all egendom C. 

Med vänliga hälsningar 

Amanda LaulumaaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”