Vem ärver? - Arvsklasserna

2019-10-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, Jag är skild och jag och min förre detta man har söner barn tillsammans. En av vår söner avled när han var 20 år och han hade inga barn. Vad händer om jag avlider. Ärver min son som är i livet allt eller ärver mina söner hälften var, och iom att en son är avliden ärver då hans far hans del? Dvs ärven min ex-man då i praktiken hälften?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vem ärver egentligen en när man går bort?

Det finns ofta många frågetecken kring vad som sker den dagen vi går bort och vad händer med mina pengar och vad händer med mitt arv osv. Jag ska förklara för dig, vem det är som ärver dig den dagen du går bort.

Den som har rätten att få arv är den som är vid liv, vid den tidpunkten du går bort. Detta framkommer av 1 kap 1 § ärvdabalken, en person som ska få arv måste helt enkelt vara vid liv när du dör, om man inte är det så ärver man inte. Detta är det första steget.

Arvsklasserna

Du har barn, men ett barn har tyvärr avlidit och efterlämnade sig inga barn. Det andra barnet är fortfarande vid liv och kan ärva dig den dagen du går bort, förutsatt att denne är vid liv vid den tidpunkt du går bort. Hur ser då arvsklasserna ut, vem ärver egentligen dig? Huvudregeln i svensk rätt är att ens barn ärver en när man går bort. Detta står i 2 kap 1 § ärvdabalken, den första arvsklassen är arvlåtarens barn. Det betyder att ditt ena barn som fortfarande är i livet kommer fullt att ärva dig, den dagen du går bort. Om exempelvis din bortgångna son hade haft barn, hade dessa också ärvt dig (eller om det finns barnbarn, eller barnbarnsbarn). Detta kallas för istadarätt och den är obegränsad i riktning neråt. Andra arvsklassen aktualiseras enbart om det inte finns några arvingar i första arvsklassen. Om dessa inte finns så förklarar 2 kap 2 § ärvdabalken att föräldrarna ska ärva. Men om föräldrarna inte heller finns kvar i livet går arvet till syskonen, de har även dem så kallad istadarätt (barnens syskon har istadarätt). Om dessa inte finns är det tredje arvsklassen som ärver (detta är inte särskilt vanligt). I den tredje arvsklassen, 2 kap 3 § ärvdabalken, om inte av dessa ovan är i livet, är det far- och morföräldrar som ärver (inkluderar fastrar, farbröder, mostrar, morbröder men inte kusiner). Men om det inte finns några av dessa tre arvsklasser så ärver ingen, se 2 kap 4 § ärvdabalken, om annat inte framgår av ett testamente självklart. Om det inte finns någon arvinge eller att testamente inte fördelat arvet, går arvet till den allmänna arvsfonden, 5 kap 1 § ärvdabalken.

Makes arvsrätt

I tredje kapitlet ärvdabalken framgår det om makes arvsrätt. Om arvlåtaren var gift, gäller 3 kap 1 § ärvdabalken och då ska den överlevande maken ärva allt från den avlidne maken. Det betyder att all kvarlåtenskap tillfaller den överlevande maken. Det betyder att om man fortfarande är gift ärver den efterlevande maken. OBS! Ni är inte längre gifta, och som du ser ovan ingår inte han i någon av de arvsklasserna, vilket betyder att han inte ärver dig. Det är enbart din son som kommer att ärva dig, alternativt någon i de andra arvsklasserna om han inte är kvar i livet den dag du går bort.

Sammanfattning

Den person som kommer att ärva dig är din son, alternativt någon av de andra som framkommer i andra eller tredje arvsklasserna. Din ex-man har ingenting med ditt arv att göra, ni är inte längre gifta.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll