FrågaFAMILJERÄTTBodelning07/03/2018

Vem är betalningsansvarig för ett personligt lån vid skilsmässa

Jag ska skilja mig. Jag har varit gift i 2 år och sambo sammanlagt (inkl. giftemål) i 4 år. Jag har ett lån på en motorcykel på 100.000 kr och lånet står på mig och är knutet till cykeln. Nu ska "guldgrävaren" till fru ha del av cykeln tycker hon. Hur funkar det? Ska hon då ha halva mitt lån? Om ingen vill behålla och vi säljer cykeln, så är skulden borta och allt är frid och fröjd eller hur fungerar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i detta svar från att motorcykeln är att anse som giftorättsgods och att den sålunda ska ingå i bodelningen mellan dig och din fru. Exempel på när egendom inte ska ingå i bodelningen är i det fall den gjorts till enskild genom exempelvis testamente eller äktenskapsförord. Inledningsvis kan sägas att vardera make råder över sina egna skulder och tillgångar (se 1 kap 3 § ÄktB). Alltså är lånet som är kopplat till cykeln fortsatt ditt eget.

Vem har rätt att få vad vid bodelningen?

Vardera make räknar ihop samtliga av de tillgångar som ska ingå i bodelningen (giftorättsgodset) och drar sedan av samtliga skulder. Efter att detta gjorts hälftendelas tillgångarna mellan makarna. I ditt fall ska alltså lånet för cykeln dras av från ditt giftorättsgods, vilket i praktiken innebär att ni delar på det värde av motorcykeln som inte är täckt av lån (10 kap 1 §, 11 kap 1 §, och 2 § ÄktB). I det fall ni väljer att sälja cykeln och betala av lånet med de pengar som ni får in genom försäljningen är det i praktiken ingen skillnad då intäkten på samma sätt ska ingå i bodelningen.

Efter att bodelningen gjorts ska en lottläggning ske. Med det menas att det ska avgöras vem som får vilka saker. Utgångspunkten är här att man har rätt till den egendom som man äger. I det fall du har köpt motorcykeln är du alltså berättigad att få den vid lottläggningen, mot avräkning av din del av giftorättsgodset. Regeln om detta hittar du i 11 kap 7 § ÄktB.

Eftersom ni har varit gifta i under fem år finns förutom vad som sagts en särskild regel som innebär att den rikare maken har rätt at behålla mer av sitt giftorättsgods än hälften, genom att man jämkar bodelningen enligt det antal år man har varit gift. Noteras bör dock att den tid som makarna var sambos innan giftermålet ska räknas in. I ditt fall innebär detta alltså att 1/5 av den rikare makens giftorättsgods ska undantas bodelningen. Regeln hittar du i 12 kap 1 § ÄktB.


Adam AskRådgivare